Podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak, Skrzat

Przedstawiamy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz Skrzata.

Prosimy o przeanalizowanie grup oraz drużyn. Ewentualne zmiany danych kontaktowych trenerów proszę przesłać na adres mail: krystian.mucha@wmzpn.pl

Podział na grupy Orlik, Żak – KLIKNIJ

Podział na grupy Skrzat – KLIKNIJ

Formularz do wysłania składów przez gospodarza turnieju – KLIKNIJ

Więcej na temat rozgrywek w poprzednim komunikacie:
Komunikat nr 1 -> zobacz