1. Wiesław Sopyła – Przewodniczący
2. Jakub Dujko-Domański – Wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Zielazny – Sekretarz
4. Mariusz Korczakowski – Członek

1. Zdzisław Czerwinka – Przewodniczący
2. Ireneusz Michałowski – Wiceprzewodniczący
3. Paweł Kamiński– Sekretarz
4. Marcin Końpa

1. Bogdan Pietkiewicz – Przewodniczący
2. Mariusz Perlejewski – Wiceprzewodniczący
3. Zbigniew Magnuszewski – Sekretarz
4. Łukasz Wachowski

1. Zbigniew Czajkowski – Przewodniczący
2. Marcin Żyłka – Wiceprzewodniczący
3. Zdzisław Czerwinka – Sekretarz
4. Wojciech Krztoń
5. Karol Mazuro

1. Marcin Przybyliński – Przewodniczący (Trener koordynator)
2. Jerzy Budziłek – Wiceprzewodniczący (OSSM Olsztyn)
3. Lech Strembski – Sekretarz (OSSM Elbląg)
4. Kamil Kozłowski (AMO Olsztyn)
5. Paweł Konopka (AMO Ełk)
6. Grzegorz Żytkiewicz (Mobilne AMO)
7. Adam Łopatko

1. Paweł Karpowicz (IV liga)
2. Mariusz Niedziółka (IV Liga)
3. Mariusz Korczakowski (Klasa okręgowa)
4. Krzysztof Lipiński (Klasa okręgowa)
5. Mirosław Romanowski (IV liga)
6. Andrzej Kłosowski (Klasa okręgowa)
7. Dariusz Tyburski (A Klasa)
8. Kamil Kozłowski (AMO Olsztyn)
9. Paweł Konopka (AMO Ełk)
10. Krzysztof Bartycha (młodzież)
11. Zbigniew Dąbkowski (młodzież)
12. Tomasz Demczak (młodzież)
13. Jan Hamera (młodzież / A klasa)
14. Mirosław Lubas (młodzież)
15. Andrzej Nakielski (młodzież)
16. Tomasz Poniewski (młodzież)
17. Karol Przybyła (młodzież)
18. Mirosław Radomski (młodzież)
19. Marcin Ryszkiewicz (młodzież)
20. Marcin Wincel (Klasa okręgowa)
21. Marek Witkowski (młodzież)
22. Piotr Żurawel (młodzież)
23. Piotr Krztoń (młodzież)
24. Daniel Okuniewski (młodzież)
25. Tomasz Zakierski (młodzież)
26. Adam Zejer (młodzież)

1. Marcin Przybyliński – Przewodniczący
2. Jerzy Budziłek – Wiceprzewodniczący
3. Wojciech Linow – Sekretarz
4. Paweł Karpowicz

1. Zbigniew Miklas – Przewodniczący
2. Kazimierz Borkowski – Wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Zielazny – Sekretarz
4. Grzegorz Błocki
5. Kamil Czyżak
6. Marek Grochowski
7. Roman Kowalski
8. Ryszard Muszyński

  • Wantoch-Rekowski Marek – Przewodniczący
  • Tomasz Czepirski – Wiceprzewodniczący
  • Mieczysław Wasilewski – Sekretarz

 

1. Edward Szmul – Przewodniczący
2. Wiesław Żmuda
3. Zbigniew Miklas
4. Bogdan Pietkiewicz
5. Mariusz Perlejewski
6. Leszek Kopiczyński

1. Jan Wiśniewski – Przewodniczący
2. Józef Obrębski – Sekretarz
3. Andrzej Błaszkowski
4. Grzegorz Korzeniewski
5. Włodzimierz Krankowski
6. Jerzy Napiórkowski

Zostanie powołana w późniejszym terminie po konsultacjach ze środowiskiem futsalu

1. Tadeusz Lisowski – Przewodniczący
2. Wiesław Żmuda – Wiceprzewodniczący
3. Ludwik Banach – Sekretarz
4. Edmund Oleszkiewicz
5. Andrzej Prusinowski
6. Andrzej Puwalski

1. Bogdan Caruk – Przewodniczący
2. Tomasz Sielicki – Wiceprzewodniczący
3. Artur Wyszyński – Sekretarz
4. Maciej Romanowski

1. Jan Wiśniewski – Przewodniczący
2. Tadeusz Dąbrowski – Wiceprzewodniczący
3. Szymon Czyżewski – Sekretarz