Marek Łukiewski – Prezes
Paweł Guminiak – Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych
Mirosław Miller – Wiceprezes ds. szkolenia trenerów
Mariusz Niedziółka – Wiceprezes ds. piłki dziecięcej i młodzieżowej

Edward Szmul – Wiceprezes ds. piłki seniorskiej
Zbigniew Czajkowski
Bogusław Fijas
Leszek Kopiczyński
Jacek Jankowski
Adam Łopatko
Mariusz Miecznikowski
Tomasz Rebell
Jerzy Sarnecki
Marian Szkamelski
Marcin Wincel
Przemysław Witkowski
Wiesław Żmuda