Adresy e-mail w domenie @wmzpn.pl

Wstęp
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej utworzył adresy e-mail w domenie @wmzpn.pl wszystkim Klubom biorącym udział w rozgrywkach. Mamy nadzieję, że ułatwi to korespondencję na linii Związek-Kluby i Kluby-Kluby. Adresy stworzone są według klucza nazwaklubu@wmzpn.pl, co umożliwia ich łatwe zapamiętanie.

Loginy i hasła
Loginy i hasła potrzebne do korzystania z utworzonych adresów e-mail zostały wysłane do Klubów pocztą razem z komunikatem.

Korzystanie z poczty za pomocą aplikacji WWW
Pocztę można odbierać za pomocą aplikacji WWW na stronie www.poczta.home.pl podając login i hasło. -> więcej informacji i pomoc <-

Korzystanie z poczty za pomocą programu pocztowego
Można również korzystać z niej za pomocą programu pocztowego wpisując “wmzpn.pl” jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej oraz włączając autoryzację poczty wysyłanej. -> więcej informacji i pomoc <-

Usługa przekierowania poczty
Konto umożliwia również wpisanie adresów e-mail, na które poczta przychodząca będzie automatycznie przekierowywana. Usługa działa w ten sposób, że można podać np. prywatne adresy e-mail kilku osób z klubu. Od tego momentu wiadomości wysyłane na adres e-mail klubu będą automatycznie przez system przesyłane dalej do wszystkich osób, których adresy e-mail zostały podane. Umożliwia to łatwy dostęp kilku osób do przychodzących wiadomości.

Aby uaktywnić usługę należy zalogować się do poczty za pomocą aplikacji WWW (www.poczta.home.pl), wejść w zakładkę “konfiguracja” a następnie “opcje konta”. W polu “Przekierowanie – adresy e-mail:” należy wpisać adresy e-mail oddzielając je przecinkiem (max. 250 znaków) i zaznaczyć opcję “Pozostaw wiadomości na serwerze ” Następnie klikamy “zapisz”. -> więcej informacji i pomoc <-