Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej

al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn


NIP: 739-118-34-67
REGON: 510200371


e-mail: sekretariat@wmzpn.pl


Konto bankowe: 40 8838 0005 2017 0900 0707 0001
UWAGA! ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO