WOSP – Informacje Ogólne

W 2017 roku Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej uchwałą Zarządu powołał Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Nożnej z siedzibą w Elblągu. Ośrodek funkcjonuje w partnerstwie z IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej i ZKS Olimpia Elbląg.

W 2022 roku Ośrodek został rozszerzony o trzy miejscowości: Olsztyn (X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie), Giżycko (II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku i GKS Mamry Giżycko), Ełk (Liceum Ogólnokształcące w Ełku i UKS Rona 03 Ełk).

W 2023 roku Ośrodek został rozszerzony o kolejne dwie miejscowości: Iława (Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku i Jeziorak Iława) i Mrągowo (I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte i Mrągowia Mrągowo).

Założeniem Ośrodka jest przyciąganie najzdolniejszej młodzież z naszego województwa i szkolenie jej na najwyższym poziomie tak, aby podnieść umiejętności indywidulane i zespołowe młodych piłkarzy poprzez stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju talentu oraz połączenie nauki w szkole z przygotowaniem do profesjonalnego uprawiania sportu. Celem strategicznym pracy szkoleniowej jest wychowanie i wyszkolenie jak największej liczby zawodników, którzy będą profesjonalnie uprawiać piłkę nożną w dorosłym życiu.

Obecnie w ramach Ośrodka funkcjonuje 19 klas sportowych (6 w Elblągu, 5 w Olsztynie, 3 w Giżycku, 3 w Ełku, 1 w Iławie i 1 w Mrągowie), w których szkoli się 355 zawodników z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W kwietniu 2024 roku zostanie ogłoszony nabór do kolejnych klas pierwszych, w których uczniowie rozpoczną naukę od września 2024 roku.

Kształcenie treningowe obejmuje minimum 40 godzin miesięcznie dla każdej klasy pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej i odbywa się na obiektach szkolnych oraz obiektach sportowych udostępnionych przez kluby i lokalne samorządy.

Zobacz szczegółowe informacje o każdym z oddziałów WOSP:
– Elbląg -> przejdź do opisu tego oddziału
– Ełk -> przejdź do opisu tego oddziału
– Giżycko -> przejdź do opisu tego oddziału
– Iława -> przejdź do opisu tego oddziału
– Olsztyn -> przejdź do opisu tego oddziału
– Mrągowo -> przejdź do opisu tego oddziału

Projekt realizowany jest dzięki partnerstwu z lokalnymi szkołami, samorządami i klubami, a także dzięki wsparciu finansowemu PZPN, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i WMZPN.

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego WMZPN jest współfinansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach realizacji przez WMZPN zadania publicznego pt. “Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Nożnej  – dalsze funkcjonowanie i rozwój o kolejne miejscowości”.