Nowy podział na grupy w kategoriach Orlik i Żak.

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlik i Żak. Grupa Skrzat pozostaje bez zmian. W...

Podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak, Skrzat – wiosna 2024

Przedstawiamy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz Skrzata w rundzie wiosennej 2023/2024. Nowością w tej rundzie będą...

Wstępna lista drużyn Orlik, Żak, Skrzat – wiosna 2024

Dnia 1 marca minął termin na zgłaszanie drużyn do rozgrywek dziecięcych na rundę wiosenną 2023/2024. Przedstawiamy aktualną roboczą listę...

Zapisy i organizacja rozgrywek Orlików, Żaków oraz Skrzatów

Publikujemy Komunikat nr 1 dotyczący zapisów i organizacji rozgrywek Orlików, Żaków oraz Skrzatów w rundzie wiosennej 2023/2024 Komunikat...

III faza podział na grupy Orlik, Żak, aktualizacja grup Skrzat

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz aktualizacje grup Skrzata. Podział na grupy Orlik, Żak –...

II faza podział na grupy Orlik, Żak, aktualizacja grup Skrzat

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz aktualizacje grup Skrzata. Podział na grupy Orlik, Żak –...

Podział na grupy Orlik, Żak i Skrzat-rozgrywki zimowe

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej organizuje halowe zimowe rozgrywki Orlika, Żaka i Skrzata. Kluby chętne do organizacji turniejów prosimy...

Zapisy do Zimowych Halowych Rozgrywek Orlika, Żaka i Skrzata

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej organizuje halowe zimowe rozgrywki Orlika, Żaka i Skrzata. Zgłoszenia prowadzone są na nowo i należy...

Nowy podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak-aktualizacja Skrzat- jesień 2023- II Faza

Przedstawiamy nowy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz aktualizacja Skrzat w rundzie jesiennej 2023/2024. Podział na grupy...

Podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak, Skrzat- jesień 2023

Przedstawiamy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz Skrzata w rundzie jesiennej 2023/2024. Podział...