Chcesz szkolić młodzież lub przejąć zespół w B lub A-klasie? Dzięki zintegrowanemu systemowi rejestracji i uproszczonemu procesowi naboru wystarczy tylko kilka kroków.

1. Należy wyszukać odpowiedni kurs Grassroots D lub Grassroots C w macierzystym Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej.
Ich pełna lista oraz kalendarz z datami rozpoczęcia znajdują się tutaj

2. Tam należy wypełnić prosty wniosek, oraz dołączyć skany wymienionych dokumentów i następnie uiścić opłatę. Poniżej znajduje się film instruktażowy :

3. W przypadku Grassroots D opłata wynosi – 250 zł, a Grassroots C – 800 zł, a o przyjęciu decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.
Pierwszy z kursów trwa dwa weekendy, drugi – cztery.

4. Warunkiem pozytywnego ukończenia jest stuprocentowa obecność na zajęciach, zdanie egzaminu końcowego.

5. Co istotne, nie ma wymogu ukończenia kursu Grassroots D przed zgłoszeniem się na Grassroots C.

AKTUALNOŚCI: TRENERZY