Polityka Bezpieczeństwa Dzieci WMZPN

WMZPN wprowadza w życie Politykę Bezpieczeństwa Dzieci, której zadaniem jest uczynienie piłki nożnej środowiskiem bezpiecznym i pozytywnym oraz pełnym szacunku dla wszystkich młodych piłkarek i piłkarzy. Przedstawiamy dokument, składający się z zestawu dobrych praktyk i wytycznych, które mają zminimalizować ryzyko nadużyć i wprowadzić w organizacjach sportowych zasady postępowania dla trenerów, współpracowników, rodziców i dzieci.

POBIERZ – Polityka Bezpieczeństwa Dzieci WMZPN 

Od 15 lutego 2024 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony dzieci.

Każda osoba zatrudniona w klubie do pracy z dziećmi, powinna dostarczyć aktualne wyciągi z KRK oraz wydruk z rejestru przestępców seksualnych. Taka dokumentacja musi być w klubie. Dodatkowo każdy klub powinien wdrożyć i zatwierdzić politykę ochrony dzieci, a także wyznaczyć koordynatora ds. bezpieczeństwa dzieci. 

Wszelkie pytania, zgłoszenia i wątpliwości prosimy kierować do koordynatora ds. bezpieczeństwa dzieci w WMZPN:

Jakub Dujko-Domański
tel. 504 999 316
ochronadzieci@wmzpn.pl


Standardy ochrony dzieci – jak się z nimi zmierzyć?

Standardy ochrony dzieci – co warto wiedzieć o nowych przepisach?