Andrzej Kamiński – Przewodniczący
Janusz Sadowski– Wiceprzewodniczący
Artur Pacuszka – Sekretarz 
Marek Grochowski – Członek
Grzegorz Pilecki- Członek