Szymon Czyżewski – Przewodniczący
Zdzisław Flis – Wiceprzewodniczący
Piotr Sielawa – Sekretarz 
Roman Danisiewicz
Jerzy Kuczyński