Uchwała Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 6/2017
z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klubów (szczególnie tych z mniejszych miejscowości) oraz trenerów (szczególnie tych rozpoczynających swoją karierę trenerską i chcących podnosić kwalifikacje)Zarząd W-MZPN na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2017 roku wprowadził możliwość przyznawania warunkowych licencji trenerskich na szczeblu W-MZPN.

Zgodnie z nową uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce licencje warunkowe mogły być przyznane wyłącznie w przypadku awansu z zespołem do wyższej klasy lub kontynuacji pracy z tą samą drużyną (zobacz szczegółowy komunikat). Nie było natomiast możliwości przyznania licencji warunkowej osobom zapisanym na kurs podnoszący kwalifikacje trenerskie.

W związku z tym Zarząd W-MZPN wprowadził możliwość przyznawania warunkowych licencji trenerskich na szczeblu W-MZPN na następujących zasadach:
1. Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów W-MZPN może przyznać na szczeblu W-MZPN licencję warunkową o jedną klasę wyższą niż posiadane przez trenera uprawnienia (np. przy braku kwalifikacji licencje GRASSROOTS D i GRASSROOTS C, przy posiadaniu uprawnień GRASSROOTS D licencję UEFA C, a przy posiadaniu uprawnień GRASSROOTS C licencję UEFA B).
2. Trener ubiegający się o wydanie licencji warunkowej musi:
– spełniać kryteria do zapisania się na kurs klasy wyższej
– zapisać się na kurs za pośrednictwem platformy pzpn24.pl i dołączyć komplet dokumentów
– wpłacić 100% ceny kursu
3. Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów W-MZPN przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu licencji warunkowej bierze pod uwagę w szczególności:
– przebieg dotychczasowej kariery zawodniczej/trenerskiej
– wykształcenie lub doświadczenie pedagogiczne, szczególnie u trenerów mających pracować z młodzieżą
– zaangażowanie w podnoszenie kwalifikacji trenerskich
4. W przypadku osób nieposiadających żadnych uprawnień, które ubiegają się o licencje warunkowe licencje GRASSROOTS D lub GRASSROOTS C Komisja może wezwać kandydata na rozmowę.

Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów WMZPN informuje, że zgodnie z nową uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce:

trenerzy mogą ubiegać się o zgodę warunkową jeżeli:

  • Trenerzy, którzy uzyskali z prowadzonym przez siebie zespołem awans do ligi wymagającej od trenera  posiadania wyższej licencji, w dalszym ciągu mają  możliwość prowadzenia  tego zespołu w wyższej klasie  W takim przypadku wydawana jest  takiemu  trenerowi warunkowo zgoda na prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. Zgoda ta może być przedłużana (każdorazowo na okres do końca  sezonu) do momentu zakończenia pracy trenera w klubie, w którym uzyskał awans.
  • Trenerzy, którzy kontynuują pracę na podstawie wydanej warunkowej licencji z prowadzonym przez siebie zespołem w sezonie 2016/17 w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego zespołu w danej klasie rozgrywkowej bez posiadania wymaganej dla danej klasy rozgrywkowej licencji. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda  na prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. Zgoda ta można być przedłużana (każdorazowo na okres 1 roku) do momentu zakończenia pracy trenera w danym klubie.

 

W obydwu przypadkach trenerzy muszą posiadać ważną aktualną licencję w systemie pzpn24.

Aby móc uzyskać powyższe zgody trener aplikuje się na komisję WMZPN w trybie nadzwyczajnym i wybiera odpowiednią zgodę, którą chce otrzymać. Dodatkowo trener musi na swoim koncie (w zakładce inne dokumenty) załączyć zaświadczenie z klubu o uzyskaniu awansu lub kontynuacji pracy z zespołem w klubie.

Po weryfikacji dokumentów przez Komisję, Trener otrzymuje poprzez pocztę elektroniczną zgodę warunkową na prowadzenie zespołu.