Podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak, Skrzat

Przedstawiamy podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz Skrzata.

Prosimy o przeanalizowanie grup oraz drużyn a także o uzupełnienie brakujących danych kontaktowych trenerów. Dane proszę przesłać na adres mail: krystian.mucha@wmzpn.pl

Szczegółowy komunikat zamieścimy wkrótce.

Więcej na temat nowej formuły rozgrywek w poprzednim komunikacie:
Komunikat nr 1 -> zobacz

E1-2010 – Orlik – Niebieska

E1-2010 – Orlik – Zielona

E2-2011 – Orlik – Niebieska

E2-2011 – Orlik – Zielona

F1-2012 – Żak – Niebieska

F1-2012 – Żak – Zielona

F2-2013 – Żak – Niebieska

F2-2013 – Żak – Zielona

G1-2014 – Skrzat

G2-2015 – Skrzat