Wstępny podział na grupy w kategoriach Orlik, Żak, Skrzat

Przedstawiamy wstępny podział na grupy w kategorii Orlika, Żaka oraz Skrzata.

Prosimy o przeanalizowanie grup oraz drużyn a także o uzupełnienie danych kontaktowych trenerów. Dane proszę przesłać na adres mail: krystian.mucha@wmzpn.pl

Istnieje możliwość przesunięć drużyn w grupach z niebieskich do zielonych bądź odwrotnie. Czas na zgłoszenie ewentualnych zmian do 28.03.2021.
Po tym terminie nastąpi ostateczny podział na grupy.

Więcej na temat nowej formuły rozgrywek w poprzednim komunikacie:
Komunikat nr 1 -> zobacz

E1-2010 – Orlik – Niebieska

E1-2010 – Orlik – Zielona

E2-2011 – Orlik – Niebieska

E2-2011 – Orlik – Zielona

F1-2012 – Żak – Niebieska

F1-2012 – Żak – Zielona

F2-2013 – Żak – Niebieska

F2-2013 – Żak – Zielona

G1-2014 – Skrzat

G2-2015 – Skrzat