Rozgrywki dziecięce przed rundą wiosenną – decyzje Zarządu WMZPN

W przerwie zimowej odbyliśmy z klubami konsultacje odnośnie systemu rozgrywek dziecięcych. W grudniu rozmawialiśmy z klubami, a w styczniu przeprowadziliśmy szerokie konsultacje. Wnioski z konsultacji zamieściliśmy w podsumowaniu na stronie: http://wmzpn.pl/?p=19352. W dniu 10 lutego Zarząd WMZPN przeanalizował wnioski z konsultacji i podjął wiążące decyzje, o czym można przeczytać poniżej.

Niniejszy komunikat jest efektem zmian w systemie rozgrywek dziecięcych wprowadzonych przez Zarząd WMZPN w wyniku przeprowadzonych konsultacji.

Główna zmiana to likwidacja wyników i tabel w rozgrywkach orlików i żaków. Zarząd uznał, że jest to słuszna droga, ale jednocześnie zauważył, że rozwiązanie to nie jest samo w sobie wystarczające do poprawy szkolenia najmłodszych dzieci. Oprócz stworzenia odpowiedniego systemu rozgrywek, należy przede wszystkim skupić się na edukacji trenerów, rodziców, osób zarządzających klubami oraz właściwej współpracy między klubami, co sukcesywnie będzie wdrażane od rundy wiosennej obecnego sezonu.

Ponadto rozgrywki orlików, żaków i skrzatów będą się odbywały osobno dla każdego z roczników (orlik E1, orlik E2, żak F1, żak F2, skrzat G1, skrzat G2), a ze względu na poziom sportowy i możliwości organizacyjne zostaną podzielone (tak, jak miało to miejsce do tej pory) na dwa poziomy – rozgrywki zielone i rozgrywki niebieskie. Podział będzie następował na podstawie deklaracji trenerów.

W związku z powyższym wszystkie drużyny, aby uczestniczyć w rozgrywkach rundy wiosennej, muszą na nowo zgłosić się do rozgrywek. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://wmzpn.pl/?page_id=19528 w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2021 roku.

Szczegółowe kwestie związane z organizacją i przebiegiem rozgrywek orlików, żaków i skrzatów od rundy wiosenne sezonu 2020/21 znajdują się w komunikacie nr 1 dziecięcych rozgrywek turniejowych WMZPN.

Komunikat nr 1 -> zobacz