Nowy projekt szkoleniowy WMZPN “Świadomy trener”

Podczas zimowych konsultacji przeprowadzonych z klubami i trenerami okazało się, że potrzebne są praktyczne szkolenia uwzględniające specyfikę procesu szkolenia każdej kategorii wiekowej osobno.

W związku z powyższym Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej zaprasza trenerów do wzięcia udziału w szkoleniach w ramach nowego projektu „Świadomy trener”.

Dla każdej kategorii wiekowej dedykowany jest osobny cykl szkoleń, który każdorazowo składa się z 5 spotkań:

  • Wykład on-line – Przedstawienie charakterystyki danej kategorii
  • Wykład on-line – Planowanie procesu treningowego
  • Warsztaty on-line – Omówienie prac powstałych podczas wcześniejszego wykładu
  • Zajęcia praktyczne w klubie, tzw. “mikrogrupa” – Naturalne środowisko pracy trenera
  • Wykład on-line – Rozumienie gry / Tworzenie środowiska treningowego

Trener zapisując się na cykl spotkań dla danej kategorii wiekowej otrzymuje możliwość udziału w 4 zajęciach on-line, a także w 1 zajęciach praktycznych. Zajęcia praktyczne odbędą się w podziale uczestników szkolenia na tzw. “mikrogrupy” (tak, jak ma to miejsce na kursach trenerskich). Zajęcia praktyczne odbywają się u jednego z trenerów uczestniczących w szkoleniu w klubie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pozostali trenerzy przypisani do danej mikrogrupy przyjeżdżają na jego trening.

Wszystkie zajęcia będą nagrywane. Trenerzy, którzy w danym dniu nie będą mogli uczestniczyć w szkoleniu, otrzymają dostęp do nagrania.

Trenerzy spoza województwa warmińsko-mazurskiego również mogą uczestniczyć w szkoleniach. Dla nich zajęcia on-line niczym się nie będą różnić. Natomiast na zajęcia praktyczne albo przyjadą do klubu z województwa warmińsko-mazurskiego albo będą mogli obejrzeć nagranie z mikrogrupy.

Szczegółowy opis projektu i poszczególnych zajęć można pobrać -> tutaj

W rundzie wiosennej szkolenia będą dedykowane dla trenerów prowadzących proces szkoleniowy w konkretnej kategorii wiekowej: skrzat, żak, orlik i młodzik. W przyszłości rozszerzymy szkolenia o starsze kategorie wiekowe.

  • Kategoria Skrzat – marzec 2021
  • Kategoria Żak – kwiecień 2021
  • Kategoria Orlik – maj 2021
  • Kategoria Młodzik – czerwiec 2021

Temat: Blok teoretyczno-praktyczny danej kategorii wiekowej – Skrzat, Żak, Orlik, Młodzik
Termin: cykliczne spotkania 5x wtorek, 1 raz w tygodniu
Godzina: 20:00 – 22:00
Miejsce: ONLINE – Zoom lub inna aplikacja do wideokonferencji / klub WMZPN
Koszt: 99 zł / jedna kategoria wiekowa
Prowadzący: Marcin Przybyliński (Wojewódzki Koordynator ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów) – Koordynator projektu “Świadomy Trener”, Adam Łopatko (Krajowy Koordynator ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów), Kamil Kozłowski (były Trener Koordynator AMO Olsztyn, obecnie Trener Monitorujący w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN), Grzegorz Żytkiewicz (Trener Koordynator Mobilnego AMO), Michał Trzeciakiewicz (Trener Mobilnego AMO) oraz inni zaproszeni trenerzy z naszego województwa jak i z całej Polski z praktycznym doświadczeniem w prowadzeniu drużyn poszczególnych kategorii wiekowych.
Zapisy: Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić poniższy formularz.

Zapisz się na szkolenie -> wypełnij formularz

Potwierdzenie opłaty należy przesyłać na adres e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl. Po przesłaniu potwierdzenia opłaty uczestnik zostanie zaakceptowany, otrzyma dalsze informacje, szczegółowe terminy i linki do szkoleń.

Pierwsze szkolenie, dla kategorii skrzat, planowane jest na wtorek 9 marca.

Podobnie, jak niedawno ogłoszony cykl szkoleń “Trenerskie poniedziałki” (zobacz informację o tym cyklu), szkolenia z cyklu “Świadomy trener” nie będą punktowane do przedłużenia licencji trenerskiej. Podczas zimowych spotkań z trenerami doszliśmy do wniosku, że trenerzy, którzy się regularnie szkolą mają na swoim koncie w systemie Extranet tyle godzin, że nie potrzebują zbierać kolejnych, więc motywacją do udziału w tych szkoleniach powinna być czysta chęć rozwoju i samodoskonalenia.

KONTAKT
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Kształcenia i Licencjonowania Trenerów woj. Warmińsko-Mazurskiego:
Marcin Przybyliński
tel.: 697-727-033
e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl