Rusza rekrutacja do klas sportowych 4 LO w Elblągu

7 maja startuje rekrutacja do klas sportowych 4 LO w Elblągu, w którym od września będzie funkcjonował Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej.
Aby aplikować na ucznia klasy sportowej należy:

1. Zalogować się na platformie elektronicznej https://eped.pl
TYLKO W DNIACH 7-18.05.2018 r.
2. Dostarczyć wydrukowany kwestionariusz osobowy do szkoły w/w terminie wraz obowiązkowym ZAŚWIADCZENIEM OD LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ O ZDOLNOŚCI DO UCZĘSZCZANIA DO KLASY SPORTOWEJ W DANEJ DYSCYPLINIE
3. Wziąć udział w teście sprawności fizycznej, który odbędzie na boisku przy ul.Skrzydlatej 1A w Elblągu.
Szczegóły na stronie -> http://liceum.elblag.pl/rekrutacja.html

—–

Ośrodek jest współfinansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach realizacji przez WMZPN zadania publicznego pn. “Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Nożnej”.