Terminarze Juniora Młodszego, Trampkarza i Młodzika

Po uwzględnieniu wniosków gospodarzy spotkań, przygotowaliśmy szczegółowe terminarze rundy wiosennej sezonu 2017/2018 dla:

Ekstraklasa D1 Młodzik Grupa 1 – zobacz
Ekstraklasa D1 Młodzik Grupa 2 – zobacz
I liga B1 Junior Młodszy Grupa 1 – zobacz
I liga B1 Junior Młodszy Grupa 2 – zobacz
I liga C1 Trampkarz Grupa 1 – zobacz
I liga C1 Trampkarz Grupa 2 – zobacz

Propozycje klubów zostały zweryfikowane i poprawione, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w komunikacie „Ostateczne i robocze terminarze w rozgrywkach młodzieżowych”, opublikowanym 9 marca 2018 roku: zobacz

Zgodnie z §24 pkt. 10 Wydział Gier i Ewidencji wyznaczy obligatoryjne terminy rozegrania ostatniej kolejki sezonu rozgrywkowego, za wyjątkiem rozgrywek drużyn młodzieżowych. Wydział Gier i Ewidencji zastrzega sobie możliwość wyznaczenia obligatoryjnego termin rozegrania meczów przedostatniej kolejki. Wydział Gier i Ewidencji w szczególnie uzasadnionych przypadkach może, za zgodą zainteresowanych klubów, ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż uprzednio wyznaczony.

Od dnia dzisiejszego zmiana terminu może nastąpić zgodnie z § 24 ust. 12 i 13 Regulaminu Rozgrywek.

Ponadto w module klubowym (http://kluby.pzpn.pl) zostały udostępnione terminarze na rundę wiosenną dla wszystkich grup
II ligi B1 Junior Młodszy,
II ligi C1 Trampkarz,
I ligi D1 Młodzik oraz
II ligi D1 Młodzik
.

Kluby są zobowiązane do wprowadzenia terminów zgodnie z komunikatem – (zobacz).