Ostateczne i robocze terminarze w rozgrywkach młodzieżowych

Po uwzględnieniu wniosków gospodarzy spotkań, przygotowaliśmy szczegółowe terminarze rundy wiosennej sezonu 2017/2018 dla:

Ekstraklasa B1 Junior Młodszy – zobacz
Ekstraklasa C1 Trampkarz – zobacz

Propozycje klubów zostały zweryfikowane i poprawione, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w komunikacie „Ekstraklasa Juniora Młodszego i Trampkarza startuje 17 marca”, opublikowanym 27 lutego 2018 roku: zobacz

Zgodnie z §24 pkt. 10 Wydział Gier i Ewidencji wyznaczy obligatoryjne terminy rozegrania ostatniej kolejki sezonu rozgrywkowego, za wyjątkiem rozgrywek drużyn młodzieżowych. Wydział Gier i Ewidencji zastrzega sobie możliwość wyznaczenia obligatoryjnego termin rozegrania meczów przedostatniej kolejki. Wydział Gier i Ewidencji w szczególnie uzasadnionych przypadkach może, za zgodą zainteresowanych klubów, ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż uprzednio wyznaczony.

Od dnia dzisiejszego zmiana terminu może nastąpić zgodnie z § 24 ust. 12 i 13 Regulaminu Rozgrywek.

Ponadto w module klubowym (http://kluby.pzpn.pl) zostały udostępnione terminarze na rundę wiosenną dla Ekstraklasa D1 Młodzik Grupa 1 i Grupa 2, I liga B1 Junior Młodszy Grupa 1 i Grupa 2 oraz I liga C1 Trampkarz Grupa 1 i Grupa 2.

Kluby są zobowiązane do wprowadzenia terminów zgodnie z komunikatem – (zobacz).

Podgląd roboczych terminarzy:
Ekstraklasa D1 Młodzik Grupa 1 – zobacz
Ekstraklasa D1 Młodzik Grupa 2 – zobacz
I liga B1 Junior Młodszy Grupa 1 – zobacz
I liga B1 Junior Młodszy Grupa 2 – zobacz
I liga C1 Trampkarz Grupa 1 – zobacz
I liga C1 Trampkarz Grupa 2 – zobacz