Sąd zatwierdził zmiany w Statucie WMZPN

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 roku zatwierdził zmiany Statutu WMZPN w zakresie zmiany paragrafów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 i 53 oraz zmiany tytułów rozdziałów: II, V, VIII i IX.

Powyższe zmiany zostały uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów WMZPN w dniu 16 grudnia 2017 roku.

Statut WMZPN – uchwalony 2017-12-16 (wpis do KRS 2018-02-27) -> zobacz