Ełk i Iława – kolejne szkolenia „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2018”

[Zmian terminu] Serdecznie zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenia poświęcone pozyskiwaniu funduszy z Programów Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2018”. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Poselskie Pawła Papke, a partnerem Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.

Pierwsze szkolenie odbyło się 16.02.2018 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nim ok. 60 osób.

Kolejne szkolenia odbędą się:
– 02.03.2018 r. (piątek) o g. 17:00, w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ełku, przy ul. Armii Krajowej 43
– [zmiana terminu] 12.03.2018 r. (poniedziałek) o g. 17:00, w sali konferencyjnej na terenie Stadionu Miejskiego w Iławie, przy ul. Sienkiewicza 1

Przewidywany czas szkoleń – ok. 2h.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną najważniejsze kryteria i wskaźniki, które musi spełnić dany podmiot, aby uzyskać dofinansowanie. Omówione zostaną błędy popełniane we wnioskach i zagadnienia istotne dla programów. Przewidywany jest czas na zadawanie pytań.
Szkolenie kierowane jest do jednostek samorządowych, klubów sportowych a także placówek szkolnych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału proszone są o kontakt z potwierdzeniem przybycia* na adres: pawel.papke@sejm.pl do dnia 28.02.2018 r. do godz. 10:00 (szkolenie w Ełku) i do dnia 09.03.2018 r. do g. 10:00 (szkolenie w Iławie).

W treści maila prosimy o wpisanie: imienia i nazwiska osoby/ób, które wezmą udział w szkoleniu, nazwy instytucji, jaką Państwo reprezentujecie, numeru telefonu i adresu mailowego a także miasta szkolenia – EŁK lub IŁAWA.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Sylwią Kurt – Dyrektorem Biura Poselskiego 691 919 950.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, bądź podziału osób na dwie grupy, w przypadku bardzo dużego zainteresowania. Wszystkie osoby, które potwierdzą swoją obecność na szkoleniu, zostaną o tym poinformowane mailowo.