Ostateczne terminarze IV ligi i Klasy Okręgowej

Po uwzględnieniu wniosków gospodarzy spotkań, przygotowaliśmy szczegółowe terminarze rundy wiosennej sezonu 2017/2018 dla:

IV Liga – zobacz
Klasa Okręgowa grupa 1 – zobacz
Klasa Okręgowa grupa 2 – zobacz

Propozycje klubów zostały zweryfikowane i poprawione, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w komunikacie „Robocze terminarze rundy wiosennej”, opublikowanym 30 stycznia 2018 roku: zobacz

Zgodnie z §24 pkt. 10 Wydział Gier i Ewidencji wyznaczy obligatoryjne terminy rozegrania ostatniej kolejki sezonu rozgrywkowego, za wyjątkiem rozgrywek drużyn młodzieżowych. Wydział Gier i Ewidencji zastrzega sobie możliwość wyznaczenia obligatoryjnego termin rozegrania meczów przedostatniej kolejki. Wydział Gier i Ewidencji w szczególnie uzasadnionych przypadkach może, za zgodą zainteresowanych klubów, ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż uprzednio wyznaczony.

Od dnia dzisiejszego zmiana terminu może nastąpić zgodnie z § 24 ust. 12 i 13 Regulaminu Rozgrywek.