Nowy system rozgrywek młodzieżowych WMZPN od rundy wiosennej

Zarząd WMZPN na wniosek klubów, po przeanalizowaniu rozgrywek młodzieżowych we wcześniejszych sezonach, a w szczególności w rundzie jesiennej sezonu 2017/18 na początku stycznia przygotować propozycję zmiany systemu rozgrywek młodzieżowych WMZPN od rundy wiosennej sezonu 2017/18. Propozycja ta przez ostatni miesiąc była szeroko konsultowana i dopracowywana w środowisku piłkarskim naszego województwa, czego efektem było zatwierdzenie przez Zarząd WMZPN w dniu 19 lutego 2018 roku nowego systemu rozgrywek młodzieżowych WMZPN obowiązującego od rundy wiosennej sezonu 2017/18.

Nowy system zakłada wprowadzenie dodatkowego szczebla rozgrywek. Do tej pory drużyny młodzieżowe rywalizowały w I i II Lidze Wojewódzkiej. Od wiosny 2018 roku miałaby to być Ekstraklasa, I i II Liga. Taki podział wychodzi naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom klubów, tj. daje:
– dużą liczbę meczów i możliwość rywalizacji najlepszych z najlepszymi na poziomie Ekstraklasy Wojewódzkiej,
– mniejszą liczbę meczów, bliskie grupy terytorialne i rywalizację na zbliżonym poziomie dla drużyn w II lidze,
– przejściowy poziom I ligi między oczekiwaniami klubów z Ekstraklasy, a oczekiwaniami klubów z II ligi,
– możliwość awansu i spadku co pół roku, co tym bardziej będzie prowadziło do wyrównanego poziomu w poszczególnych ligach.

Nowy system wraz z zaszeregowaniem drużyn do poszczególnych lig na podstawie wyników z rundy jesiennej sezonu 2017/18
-> zobacz

Prezentujemy również ramowy kalendarz rozgrywek WMZPN na rundę wiosenną sezonu 2017/18
-> zobacz

Prosimy o wnikliwe przeanalizowanie podziału na poszczególne ligi i klasy rozgrywkowe. Ewentualnych wycofań i dodatkowych zgłoszeń drużyn można dokonywać do 25 lutego 2018 roku. Po tym terminie zostaną opublikowane szczegółowe terminarze poszczególnych grup i wtedy wycofanie będzie wiązało się z karą regulaminową, a zgłoszenie dodatkowych drużyn będzie możliwe tylko w przypadku istnienia w danej grupie vacatu.