#ZostańSędzią! Za na mi 4 kursy i 76 uczestników

W styczniu i lutym odbyły się cztery weekendowe kursy dla przyszłych sędziów piłki nożnej, które ukończyło 76 osób.

Wszystkie kursy były zorganizowane w Olsztynie. Kursanci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, prowadzonych przez profesjonalnych sędziów WMZPN.

Łącznie we wszystkich szkoleniach wzięło udział blisko 80 kursantów, którzy marzą o karierze sędziego piłkarskiego. Jest to dwukrotnie większa liczba osób w porównaniu do poprzedniego roku.

Kursy zostały zakończone rozdaniem certyfikatów umożliwiających przystąpienie do egzaminu na sędziego piłkarskiego, który odbędzie się już 3 marca w Ostródzie. Zaliczenie końcowego egzaminu pozwoli kursantom zostać pełnoprawnymi członkami Warmińsko-Mazurskiego Kolegium Sędziów oraz zdobyć uprawnienia sędziego próbnego, które pozwolą im prowadzić mecze na terenie Warmii i Mazur.