Ruszyła rejestracja na kursy trenerskie UEFA C i UEFA B

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej informuje, że rozpoczęła się rejestracja na Kursy trenerskie UEFA C i UEFA B.

Przypominamy, że cała procedura rejestracji na kursy odbywa się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora Kształcenia i Licencjonowania Trenerów – Marcina Przybylińskiego
e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl
tel.: 697 727 033

Kurs UEFA C 3/2024 – Dobre Miasto

Termin kursu: 7.09 – 9.12.2024 r.
Termin rejestracji: do 23.08.2024 r. do godziny 23:59
Miejsce kursu: Dobre Miasto
Koszt kursu: 1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)

Terminy sesji:
I sesja 7-8.09.2024 r.

II sesja 28-29.09.2024 r.
III sesja 19-20.10.2024 r.

IV sesja – 9.10.11.2024 r.

Egzaminy końcowe praktyczne – 10.11-5.12.2024 r.
Egzaminy końcowe teoretyczne – 9.12.2024 r.

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.

Kurs UEFA B 2024 – Ostróda

Termin kursu: 17.08 – 15.12.2024 r.
Termin rejestracji: do 31.07.2024 r. do godziny 23:59

Egzamin wstępny: 5.08.2024 – miejsce do ustalenia
Miejsce kursu: Ostróda
Koszt kursu: 3200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)

Terminy sesji:

I sesja – 17-18.08.2024 r.

II sesja – 31.08-01.09. 2024 r.

III sesja – 21-22.09. 2024 r.

IV sesja – 12-13.10. 2024 r.

V sesja – 26-27.10. 2024 r.

VI sesja – 9-11.11. 2024 r.

VII sesja – 23-24.11. 2024 r.

VIII sesja – 14-15.12. 2024 r.

Egzamin końcowy – 20.01.2025 r.

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • posiada ważną licencję UEFA Futsal B,UEFA C lub GRASSROOTS C oraz

posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA C lub Grassroots C lub PZPN C  w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,

 • lub zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na co najmniej IV poziomie rozgrywkowym (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B),
 • pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez platformę PZPN24 lub aplikację mPZPN.

Niezależnie od rodzaju kursu, kandydaci na trenerów muszą posiadać średnie wykształcenie i być osobami niekaranymi. Niezbędne jest również ukończenie kursu pierwszej pomocy.

Do wniosku dołączone powinny być:

 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – gdy jest to wymagane do zapisanie się na dany kurs (nie dotyczy UEFA C/UEFA Futsal C),
 • skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia;
 • skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego (do pobrania w trakcie aplikacji na kurs);
 • skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim;
 • skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
 • skan zaświadczenia Safeguarding Children – Ochrona dzieci – kurs UEFA online,
 • Informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być załączone na dzień aplikacji. Planowane daty rozpoczęcia kursów znajdują się w opisie kursu na platformie PZPN24 lub w aplikacji mPZPN.

Zapisy na wszystkie kursy organizowane przez Warmińsko-Mazurski ZPN przyjmowane są poprzez platformę PZPN24 -> Trener – po założeniu konta oraz dodaniu funkcji trener (numeru licencji nie trzeba wpisywać) – w zakładce: „wydarzenia / kursy, licencje i konferencje / organizacje – wybrać WMZPN / rodzaj – kursy trenerskie” musi aplikować na odpowiedni kurs.

Przypominamy, że możecie już korzystać ze swojego konta trenerskiego w mobilnej aplikacji mPZPN (dane do logowania takie same jak do platformy PZPN24).

Dzięki aplikacji mPZPN można:

– Znaleźć różne wydarzenia szkoleniowe: kursu, konferencje, webinary, warsztaty etc.;

– Złożyć wniosek na udział w interesującym Cię wydarzeniu;

– Sprawdzać na bieżąco licznik swoich punktów do przedłużenia licencji;

– Sprawdzić rodzaj i datę ważności swojej licencji;

– Złożyć wniosek o przedłużenie licencji lub zgodę warunkową.

Aplikacja mPZPN jest darmowa i dostępna dla obu systemów operacyjnych iOS i Android.