Olimpia, Concordia i Mamry zgłaszają drużyny rezerw od sezonu 2024/25

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 27/7/Z/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku Zarządu WMZPN w sprawie umożliwienia klubom szczebla centralnego oraz III i IV ligi zgłoszenia drużyn rezerw odpowiednio do IV ligi, klasy okręgowej i A klasy (znowelizowaną 21 lipca 2023 roku), następujące kluby zgłosiły drużyny rezerw do rozgrywek WMZPN od sezonu 2024/25:

 • Olimpia III Elbląg do Klasy Okręgowej
 • Concordia II Elbląg do Klasy Okręgowej
 • Mamry II Giżycko do A Klasy

Termin zgłoszeń minął 15 września 2023 roku.


W związku z powyższym jesteśmy już w stanie określić liczbę spadków z poszczególnych klas rozgrywkowych WMZPN w sezonie 2023/24. Przy założeniu, że z III ligi nie będzie spadków (utrzymanie Concordii Elbląg i GKS Wikielec):

 • z forBET IV Ligi do Klasy Okręgowej spadnie bezpośrednio 1 drużyna (16 miejsce), a 2 kolejne (15 i 14 miejsce) zagrają w barażach z wicemistrzami Klas Okręgowych
 • z każdej grupy Klasy Okręgowej do A Klasy spadną bezpośrednio po 2 drużyny (15 i 16 miejsce); drużyny z 14 miejsc zagrają wstępny baraż (wygrany gra dalej w barażach, a przegrany spada do A Klasy); drużyny z 13 miejsc zagrają w barażu z wicemistrzami A Klas; drużyny z 12 miejsc zagrają wstępny baraż (wygrany się utrzymuje, a przegrany gra dalej w barażach)
 • z każdej grupy A Klasy do B Klasy spadną bezpośrednio po 2 drużyny (13 i 14 miejsca)

Ewentualne spadki Concordii Elbląg lub GKS Wikielec zwiększają powyższą liczbę spadkowiczów w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

Przypominamy, że w poszczególnych klasach rozgrywkowych w sezonie 2023/24 jest następująca liczba miejsc awansowych:

 • z forBET IV Ligi do III Ligi – mistrz ligi uzyskuje bezpośredni awans
 • z każdej grupy Klasy Okręgowej do forBET IV Ligi – mistrz ligi uzyskuje bezpośredni awans, wicemistrz gra w barażach z drużynami forBET IV Ligi
 • z każdej grupy A Klasy do Klasy Okręgowej – mistrz ligi uzyskuje bezpośredni awans, wicemistrz gra w barażach z drużynami Klasy Okręgowej
 • z każdej grupy B Klasy do A Klasy – mistrz i wicemistrz ligi uzyskują bezpośredni awans

Poniżej pełna treść uchwały po ostatniej nowelizacji:

Uchwała nr 27/7/Z/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
ze zmianami wprowadzonymi w dniu 21 lipca 2023 roku
Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie umożliwienia klubom szczebla centralnego oraz III i IV ligi zgłoszenia drużyn rezerw odpowiednio do IV ligi, klasy okręgowej i A klasy

Na podstawie § 4 ust. 1 lit. n) Regulaminu Zarządu W-MZPN postanawia się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się klubom szczebla centralnego oraz III i IV ligi możliwość zgłoszenia drużyn rezerw odpowiednio do IV ligi, klasy okręgowej i A klasy na następujących ściśle określonych warunkach:

 1. Zgłoszenie musi nastąpić na rok wcześniej (do 15 września), czyli np. do 15 września 2017 trzeba zgłosić chęć gry drużyny rezerw na sezon 2018/19 wraz ze wskazaniem poziomu rozgrywkowego
 2. Przy zgłoszeniu należy wpłacić roczną kaucję na poczet rezygnacji: IV liga – 15 tys. zł, klasa okręgowa – 10 tys. zł, A klasa – 5 tys. zł
 3. Jeśli drużyna rezerw zostanie wycofana w ciągu pierwszych 3 lat gry, klub zostanie ukarany dodatkową karą za wycofanie w wysokości: IV liga – 15 tys. zł, klasa okręgowa – 10 tys. zł, A klasa – 5 tys. zł*, a jeśli drużyna rezerw zostanie wycofana w ciągu 4 lub 5 roku gry, klub zostanie ukarany dodatkową karą za wycofanie w wysokości: IV liga – 7,5 tys. zł, klasa okręgowa – 5 tys. zł, A klasa – 2,5 tys. zł*
 4. Jeśli pierwsza drużyna spadnie do klasy niższej i klub w związku z tym wycofa drużynę rezerw, kara określona w pkt. 3 ulega obniżeniu o 50%.
 5. W przypadku wycofania przez klub z rozgrywek drużyny przyjętej do nich na mocy niniejszej uchwały, temu klubowi nie przysługuje prawo do korzystania z przywilejów niniejszej uchwały przez 2 kolejne, następujące po wycofaniu pełne sezony. Po ustaniu powyższego 2-sezonowego okresu, przez kolejne 3 sezony, jeśli klub będzie chciał skorzystać z przywilejów niniejszej uchwały, to wycofana wcześniej drużyna rezerw może wrócić co najwyżej do klasy rozgrywkowej, w której miałaby występować po sezonie, w którym nastąpiło wycofanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.