Nowy sezon 2023/24 – zgłoszenia, licencje, regulaminy i ramowy kalendarz

Sezon 2022/23 powoli zbliża się ku końcowi, więc poniżej prezentujemy paczkę informacji na temat nowego sezonu 2023/24 – wszystko, co powinieneś wiedzieć chcąc wystartować w rozgrywkach prowadzonych przez WMZPN.

ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK

Na zgłoszenia drużyn do rozgrywek czekamy do 12 czerwca 2023 roku. W tym roku przygotowaliśmy formularz internetowy. Po jego wypełnieniu otrzymacie Państwo na maila potwierdzenie złożenia. Ze względów formalnych należy je wydrukować, podpisać zgodnie z prezentacją i odesłać skan na adres marcin.zylka@wmzpn.pl

Formularz zgłoszenia do rozgrywek -> https://wmzpn.pl/?page_id=36335

LICENCJE KLUBOWE

Rozpoczął się również proces nadawania licencji upoważniających kluby do udziału w rozgrywkach. Kluby zobowiązane są do przesłania, na adres mailowy: krystian.mucha@wmzpn.pl, wypełnionego i podpisanego przez upoważnione osoby wniosku wraz z załącznikami (lista załączników na końcu wniosku), w nieprzekraczalnym terminie:

 • do dnia 31 maja 2023 roku dla wszystkich klubów forBET IV Ligi
 • do dnia 12 czerwca 2023 roku dla klubów pozostałych klas rozgrywkowych, które nie mają licencji na sezon 2023/24 (licencje przyznawane są na 2 sezony). Dla porządku, kluby, które powinny złożyć wnioski licencyjne zostaną do końca tygodnia powiadomione o tym mailowo

Wnioski licencyjne:

REGULAMINY ROZGRYWEK

Zarząd WMZPN przyjął projekt regulaminów rozgrywek na sezon 2023/24. Do 12 czerwca 2023 roku czekamy na propozycje zmian. Propozycje prosimy przesyłać mailowo na adres marek.lukiewski@wmzpn.pl. Po tym terminie Zarząd dokona ich analizy, a następnie przyjmie ostateczne wersje regulaminów rozgrywek na sezon 2023/24.

Projekt regulaminów rozgrywek na sezon 2023/24 -> pobierz
(zmiany w stosunku do obecnych regulaminów zostały oznaczone kolorem zielonym)

Najważniejsze zmiany:

 • W § 32 ust. 6 wprowadzono zapis regulujących używanie dronów podczas meczów.
  “Kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązują się do nieużywania dronów nad boiskiem, strefą przylegającą do boiska i nad miejscami w których może przebywać publiczność, przy czym ich ewentualne wykorzystanie w innym miejscu w celu filmowania zawodów każdorazowo będzie wymagać zgody gospodarza imprezy lub administratora danego obiektu – niezależnie od ewentualnych wymagań przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym.”
 • W załączniku nr 4 wprowadzono pkt. 21A wprowadzający możliwość ubiegania się o zwrot kosztów od klubu, z którego winy nie odbył się mecz
  “Niezależnie od kar określonych w pkt. 20 i 21 w przypadku nieodbycia się meczu z winy jednego klubu, klub przeciwny może dochodzić przed Komisją Dyscyplinarną zwrotu od tego klubu kosztów bezpośrednio poniesionych w związku z tym meczem. Komisja Dyscyplinarna może zdecydować o obowiązku zapłaty w szczególności, gdy klub winny nierozegrania meczu (np. nieprzygotowanie boiska przez gospodarzy lub niezebranie się gości na mecz wyjazdowy) skutecznie nie poinformował drużyny przeciwnej o tym fakcie z wyprzedzeniem pozwalającym realnie uniknąć poniesienia kosztów. Komisja Dyscyplinarna działa na wniosek klubu i po przeprowadzeniu postępowania może zdecydować o obowiązku zapłaty oraz ustalić jej wysokość.”
 • W załączniku nr 5 w pkt. 9 zwiększono liczbę zawodników rezerwowych w forBET IV Lidze z 7 do 9 wzorem wyższych lig. Nie zmienia się liczba wymian zawodników, która w dalszym ciągu będzie wynosić 7.
 • W załączniku nr 5 w pkt. 19 wprowadzono zapis o systemie wielopiłkowym w forBET IV Lidze
  “W IV lidze zalecany jest system wielopiłkowy (przejściowo w sezonie 2023/24 od każdej drużyny wymagane jest zastosowanie tego systemu w roli gospodarza minimum 2 razy w rundzie; od sezonu 2024/25 prawdopodobnie będzie obowiązywał wymóg stosowania sytemu wielopiłkowego na każdym meczu IV ligi)”

Jednocześnie informujemy, że Zarząd WMZPN rozważa wprowadzenie w kolejnych sezonach obowiązku licencyjnego uczestniczenia w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN dla klubów forBET IV Ligi i Klasy Okręgowej. W sezonie 2024/25 obowiązek dotyczyłby tylko klubów forBET IV Ligi, które musiałyby mieć zieloną gwiazdkę lub wyższą. Od sezonu 2025/26 kluby forBET IV Ligi musiałyby mieć gwiazdkę brązową lub wyższą, a kluby Klasy Okręgowej przynajmniej gwiazdkę zieloną.

RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK

Zarząd WMZPN przyjął ramowy kalendarz rozgrywek na sezon 2023/24. Nowy sezon rozpoczniemy w weekend 29/30 lipca rundą wstępną Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Ramowy kalendarz rozgrywek – runda jesienna sezonu 2023/24 -> pobierz
Ramowy kalendarz rozgrywek – runda wiosenna sezonu 2023/24 -> pobierz