Druga edycja akcji „WYgrywamy zaczyna się od WY”

Ruszyła II edycja ogólnopolskiej akcji Totalizatora Sportowego „Wygrywamy zaczyna się od Wy”. To szansa na dalszy rozwój oraz modernizację obiektów sportowych i kulturalnych w całej Polsce.

W pierwszym etapie należy zgłosić pomysł lub wniosek na wsparcie konkretnego projektu infrastrukturalnego. W tym roku na ten cel zwiększono budżet w każdym województwie do 300 000 zł. Ambasadorem akcji ponownie jest Robert Lewandowski.

Pierwszy etap konkursu rozpoczyna się 20 kwietnia i polega na zgłaszaniu pomysłów oraz wniosków. Pomysły, za pośrednictwem www.gramywygrywamy.pl, mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani, którzy w swojej okolicy dostrzegają potrzebę budowy, modernizacji, remontu albo doposażenia obiektu sportowego lub kulturalnego. Wnioski są dedykowane dysponentom infrastruktury, do których należą: właściciele, najemcy bądź dzierżawcy obiektów sportowych i kulturalnych (organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, muzea czy inne zarejestrowane instytucje kulturalne lub sportowe). Pomysły mają być wskazówką dla dysponentów odnośnie zapotrzebowania na lokalny projekt. Jeśli dany wniosek pokryje się z pomysłem – otrzyma dodatkowe punkty w trakcie oceny. Termin na zgłoszenie zarówno pomysłów, jak i wniosków mija 5 czerwca 2023 roku.

Druga edycja „Wygrywamy zaczyna się od Wy” to nie tylko większy budżet, lecz także większa liczba wniosków, które zostaną zakwalifikowanie do drugiego etapu konkursu – będzie ich 6 z każdego województwa. Rozpocznie się on 17 sierpnia 2023 roku, a jego głównym punktem będą loteria promocyjna oraz głosowanie graczy LOTTO. Dzięki głosowaniu powstanie lista rankingowa najbardziej pożądanych lokalnych inwestycji. Na jej podstawie Zarząd Fundacji LOTTO wybierze laureatów. Wyniki zostaną ogłoszone do 28 września 2023 roku na stronie www.fundacjalotto.pl. Organizatorem konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Regulamin konkursu dostępny jest na: www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie