Uchwała PZPN ws. przedłużania licencji trenerskich

Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła 7 stycznia 2022 r. uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej. 

Z uwagi na sytuację pandemiczną, której efektem jest ograniczenie możliwości odbywania Zgromadzeń, Komisja ds. Nagłych PZPN postanowiła określić specjalne warunki przedłużenia licencji trenerskiej przez osoby, które nie spełniły zebrały wymaganej liczby punktów/godzin szkoleniowych (minimum 15 w okresie ostatnich trzech lat).

Na mocy uchwały z 7 stycznia, możliwe jest wyjątkowe przedłużenie licencji bez wymogu „punktowego” do 31 grudnia 2022 roku, po uprzednim uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 300 złotych oraz:
– w przypadku trybu zwyczajnego – 1/3 kwoty określonej za przedłużenie licencji we wskazanym trybie;
– w przypadku trybu nadzwyczajnych – pełnej kwoty za przedłużenie licencji w tym trybie.
Opisana uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 7 stycznia.

Warmińsko-Mazurski ZPN informuje, że zgodnie z przepisami, na platformie PZPN24 uruchomiona została opcja przedłużenia licencji w trybie nadzywczajnym. 

Należy zwrócić uwagę, że została również uruchomiona procedura trybu zwyczajnego, która dotyczy licencji wygasających z końcem 2022 roku.