Sierpniowe turnieje organizowane przez GKS Szczytno

21 sierpnia (sobota) odbędzie się turniej dla dzieci z rocznika 2011 i młodsi, zaś dzień później zagra rocznik 2009 i młodsi.

Za zwycięstwo w turnieju przewidujemy komplet strojów 🙂 Ponadto wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary, a zawodnicy medale.

Gorąco zapraszamy!

Poniżej znajdą Państwo regulamin turniejów.

REGULAMIN

1.ORGANIZATOR: Gminny Klub Sportowy Szczytno

2.CEL IMPREZY

 • Promowanie zdrowego trybu życia
 • Popularyzacja piłki nożnej
 • Wyłanianie młodych talentów
 • Integracja drużyn

3.TERMIN I MIEJSCE

 • Turniej odbędzie się w dniach 21-22.08.2021 r. na stadionie gminnym w Olszynach.
 • Rocznik 2011 i młodsi – 21.08.2021 (sobota)
 • Rocznik 2009 i młodsi – 22.08.2021 (niedziela)
 • Turniej rozpocznie się o godz. 8:30, a zakończy ok godz. 15:00.

4.UCZESTNICTWO

 • Uczestnikami mogą być zawodnicy urodzeni w 2009 roku i młodsi (niedziela) oraz 2011 i młodsi (sobota).
 • W turnieju bierze udział 8-12 zespołów podzielonych na 2 grupy.
 • O uczestnictwie drużyn decyduje kolejność zgłoszeń
 • Wpisowe wynosi 300 zł od drużyny.

5.ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: gieksacup@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 607 510 209 do 16.08.2021r..
 • W przypadku pytań organizacyjnych: 607 510 209 (Marek Jurczak)

6.SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY

 • Zespoły grają na dwóch boiskach w składach – bramkarz + 6 zawodników w polu (2011 i młodsi) oraz bramkarz + 8 zawodników w polu (2009 i młodsi).
 • Czas trwania meczu wynosi 1×20 min.
 • W turnieju bierze udział 8-12 drużyn, podzielonych na 2 lub 3 grupy eliminacyjne.
 • W grupach zespoły rozgrywają mecze każdy z każdym.
 • Punktacja w grupach: 3 pkt za zwycięstwo, 1pkt za remis, 0pkt za porażkę.
 • W przypadku równej ilości punktów o kolejności w tabeli decyduje kolejno:
  – bezpośredni mecz
  – różnica bramek +/-
  – bramki strzelone
 • Rozmiary bramek – 5m x 2m
 • Kary:
  – wykluczenie z gry na 1,2,5 minut
  – w przypadku niesportowego zachowania, sędzia ma obowiązek pokazania czerwonej kartki, która wyklucza zawodnika do końca turnieju.
 • Aut wprowadzany z linii nogą
 • Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów
 • Piłka rozmiar 4

7.OBOWIĄZKI DRUŻYN

 • Opiekunowie drużyn zobowiązani są do posiadania wszystkich legitymacji szkolnych swoich zawodników, a w szczególności przed i w trakcie rozgrywania każdego meczu
 • W przypadku braku legitymacji lub stwierdzenia udziału zawodnika lub zawodników starszych, niż przewiduje regulamin, drużyna zostaje natychmiast zdyskwalifikowana bez względu na to w jakiej rundzie turnieju zostanie to stwierdzone,
 • Zespół może składać się maksymalnie z 16 zawodników
 • Kierownicy-trenerzy drużyn są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia zawodników oraz zaświadczeń lekarskich lub oświadczeń opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju

8.NAGRODY

 • Każda drużyna otrzyma puchar
 • Pierwsze trzy drużyny otrzymają medale
 • Drużyny z miejsc IV-XII otrzymają pamiątkowe medale
 • Zwycięzcy turnieju otrzymają komplet strojów
 • Nagrody indywidualne są przewidziane dla najlepszego strzelca, bramkarza, zawodnika drużyny oraz najlepszego zawodnika turnieju

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Drużyny ponoszą odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenia.
 • Program minutowy zostanie przekazany drużynom po zamknięciu listy zgłoszeń i losowaniu grup
 • Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie
 • Zabrania się wnoszenia na teren obiektu rozgrywania turnieju napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych wypadków
 • O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem turnieju, a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Gminny Klub Sportowy Szczytno jako główny organizator.
 • Każda z drużyn rozegra minimum 6 spotkań.
 • Dla wszystkich zawodników oraz trenerów organizatorzy przewidują posiłek regeneracyjny oraz dodatkowo wodę.

Udział w turnieju jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.