Komisje WMZPN w nowej kadencji 2021-2025. Czekamy na zgłoszenia klubów.

Zarząd WMZPN nowej kadencji 2021-2025 na swoim pierwszym posiedzeniu powołał następujące osoby na funkcje Przewodniczących poszczególnych Komisji:

 1. Wiesław Sopyła – Przewodniczący Komisji Rozgrywek
 2. Marek Szter – Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej
 3. Tomasz Płoski – Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej
 4. Zbigniew Czajkowski – Przewodniczący Kolegium Sędziów
 5. Bogdan Pietkiewicz – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
 6. Wiesław Żmuda – Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
 7. Leszek Kopiczyński – Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych
 8. Mariusz Perlejewski – Przewodniczący Komisji ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów
 9. Mariusz Niedziółka – Przewodniczący Komisji Technicznej
 10. Mirosław Miller – Przewodniczący Komisji ds. Licencji Trenerskich
 11. Jerzy Budziłek – Przewodniczący Rady Trenerów
 12. Zbigniew Miklas – Przewodniczący Komisji Odznaczeń
 13. Bogusław Fijas – Przewodniczący Komisji ds. współpracy z rządem, samorządem i biznesem
 14. Komisja Futsalu – jesteśmy w trakcie rozmów ze środowiskiem futsalu, Komisja zostanie powołana na kolejnym posiedzeniu Zarządu
 15. Komisja Piłki Kobiecej – jesteśmy w trakcie rozmów ze środowiskiem piłki kobiecej, Komisja zostanie powołana na kolejnym posiedzeniu Zarządu

Powyższe decyzje wchodzą w życie od sezonu 2021/22, po zakończeniu przez dotychczasowe Komisje prac związanych z sezonem 2020/21.

Zachęcamy wszystkie kluby do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków poszczególnych Komisji WMZPN. W nowej kadencji będzie większa możliwość pracy zdalnej, więc odległość już nie będzie grała takiej roli. Szczególnie zachęcamy te osoby, które nie decydowały się na działalność w Komisjach właśnie ze względu na dużą odległość i konieczność dojazdów do Olsztyna.

Zgłoszeń swoich przedstawicieli można dokonywać mailowo na adres marek.lukiewski@wmzpn.pl w terminie 14 lipca 2021 roku.