Ukonstytuował się Zarząd i Komisja Rewizyjna nowej kadencji 2021-2025

Informujemy, że Zarząd WMZPN nowej kadencji 2021-2025 na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 1. Marek Łukiewski – Prezes
 2. Paweł Guminiak – Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych
 3. Mirosław Miller – Wiceprezes ds. szkolenia trenerów
 4. Mariusz Niedziółka – Wiceprezes ds. piłki dziecięcej i młodzieżowej
 5. Edward Szmul – Wiceprezes ds. piłki seniorskiej
 6. Zbigniew Czajkowski – Członek
 7. Bogusław Fijas – Członek
 8. Jacek Jankowski – Członek
 9. Leszek Kopiczyński – Członek
 10. Adam Łopatko – Członek
 11. Mariusz Miecznikowski  – Członek
 12. Tomasz Rebell – Członek
 13. Jerzy Sarnecki – Członek
 14. Marian Szkamelski – Członek
 15. Marcin Wincel – Członek
 16. Przemysław Witkowski – Członek
 17. Wiesław Żmuda – Członek

Natomiast Komisja Rewizyjna WMZPN nowej kadencji 2021-2025 na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się następująco:

 1. Andrzej Kamiński – Przewodniczący
 2. Janusz Sadowski – Wiceprzewodniczący
 3. Artur Pacuszka – Sekretarz
 4. Marek Grochowski – Członek
 5. Grzegorz Pilecki – Członek