Rozgrywki młodzieżowe przed rundą wiosenną – decyzje Zarządu WMZPN

Zgodnie z komunikatem końcowym rozgrywek młodzieżowych za rundę jesienną (zobacz komunikat) kluby do 31 stycznia 2021 roku miały możliwość dokonania zmian w zgłoszeniach drużyn młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych. Istniała możliwość wycofania drużyn bez nakładania kar finansowych lub zgłoszenia dodatkowych zespołów.

Ponadto w przerwie zimowej odbyliśmy z klubami konsultacje odnośnie systemu rozgrywek młodzieżowych. W grudniu rozmawialiśmy z klubami, a w styczniu przeprowadziliśmy szerokie konsultacje. Wnioski z konsultacji zamieściliśmy w podsumowaniu na stronie: http://wmzpn.pl/?p=19338. W dniu 10 lutego Zarząd WMZPN przeanalizował wnioski z konsultacji i podjął wiążące decyzje.

Poniżej prezentujemy komunikat – podział na ligi i grupy w rozgrywkach młodzieżowych na rundę wiosenną oraz system rozgrywek dla każdej z nich. Komunikat jest efektem powyższych zmian dokonanych przez kluby, a także zmian w systemie rozgrywek młodzieżowych wprowadzonych przez Zarząd WMZPN w wyniku konsultacji przeprowadzonych z klubami.  

Komunikat -> zobacz
Kalendarz rundy wiosennej -> zobacz

Jak Zarząd ustosunkował się do wniosków z konsultacji? Poniżej przedstawiamy najważniejsze decyzje:

 • W Ekstraklasie B1 Juniora Młodszego ponownie zastosowano podział na fazę zasadniczą, a potem na grupę mistrzowską i spadkową. Dzięki temu 4 najlepsze drużyny przez ostatnie 6 kolejek rywalizują na najwyższym poziomie, co zwiększa szansę naszego mistrza na dobry występ w barażach o CLJ U-17.
 • Rozszerzono Ekstraklasę C2 Trampkarza oraz wprowadzono podział na fazę zasadniczą, a potem na grupę mistrzowską i spadkową. Dzięki temu 4 najlepsze drużyny przez ostatnie 6 kolejek rywalizują na najwyższym poziomie, co zwiększa szansę naszego mistrza na dobry występ w barażach o CLJ U-15.
 • Wprowadzono drugą grupę w Ekstraklasie D2 Młodzika (do tej pory była jedna) oraz postanowiono, że w dalszym ciągu podział na ligi w młodziku D2 będzie odbywał się na początku sezonu na podstawie deklaracji trenerów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jako uzupełnienie deklaracji trenerów, na początku sezonu zostaną przeprowadzone turnieje eliminacyjne, które pokażą realny poziom poszczególnych drużyn i będą pomocne w podziale na poziomy ligowe.
 • Odnośnie wymian zawodników w kategorii trampkarz Zarząd zdecydował, że w Ekstraklasie C1 Trampkarza i Ekstraklasie C2 Trampkarza od rundy wiosennej będą obowiązywać zmiany tradycyjne. Natomiast w I i II Lidze C1 Trampkarza oraz I Lidze C2 Trampkarza obowiązywać będą zmiany powrotne.
 • Zostaną zorganizowane szkolenia dotyczące newralgicznego przejścia zawodników z kategorii trampkarza do juniora młodszego. W tym okresie wiele drużyn młodzieżowych się rozpada.
 • Zostaną poczynione działania w celu zorganizowania od sezonu 2021/22 ligi na orlikach dla tych juniorów i juniorów młodszych, którzy jeszcze nie są gotowi na grę z seniorami, a nie mają w swoich miejscowościach tylu rówieśników, aby zgłosić drużynę w piłce 11-osobowej.
 • Zostaną poczynione działania w celu zorganizowania od sezonu 2021/22 ligi na orlikach dla dziewcząt. Mało w którym klubie jest na tyle dużo zawodniczek, aby zgłosić drużynę 11-osobową do rozgrywek kobiecych, więc obecnie większość zawodniczek gra w drużynach chłopięcych. Ponadto w sprawie rozgrywek kobiecych w naszym województwie zostaną zorganizowane odrębne konsultacje.
 • W konsultacjach poruszaliśmy kwestię rozmiaru boiska w młodziku, tzn. czy grać od 16-tki do 16-tki, jak to ma miejsce obecnie, czy umożliwić grę w poprzek boiska od linii bocznej do linii bocznej. W tym zakresie Zarząd nie podjął jeszcze decyzji. Decyzja zostanie prawdopodobnie podjęta na marcowym posiedzeniu Zarządu po przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji. Odnośnie spraw regulaminowych w kategorii młodzik zostały jeszcze poruszone kwestie miejsca wykonywania rzutu rożnego (w praktyce są duże rozbieżności) oraz materiału, z którego wykonane są bramki.
 • W trakcie konsultacji dyskutowano w jaki sposób skutecznie weryfikować tożsamość i wiek zawodników. W tym względzie nie wypracowano konkretnych rozwiązań, ale powstało kilka pomysłów. Jednym z nich jest obowiązek załączania zdjęć zawodników w systemie Extranet, np. co 2-3 lata przy uprawnianiu zawodnika, które następnie byłyby możliwe do zobaczenia w profilu zawodnika na portalu laczynaspilka.pl. Dzięki temu nie trzeba byłoby zbierać legitymacji, a tożsamość można byłoby łatwo ustalić porównując zawodnika z boiska ze zdjęciem z portalu laczynaspilka.pl. Ze względu na złożoną stronę prawno-organizacyjną powyższego rozwiązania Zarząd postanowił wystąpić do PZPN z wnioskiem o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających taką weryfikację tożsamości zawodników. Zanim to się stanie będziemy postępować tak, jak do tej pory, czyli weryfikować tożsamość zawodników na podstawie legitymacji szkolnych lub innych dokumentów.
 • Zostaną wprowadzone osobne szkolenia dla sędziów ze specyfiki rozgrywek młodzieżowych, w szczególności dotyczące spraw regulaminowych i wagi aspektu wychowawczego.
 • Weekendowe mecze młodzieżowe dla drużyn z bliskiej odległości będą mogły zaczynać się już o godz. 9:00.
 • W kwestii rozgrywek zimowych zostaną poczynione działania w celu zorganizowania od sezonu 2021/22 ligi rozgrywek zimowych na dużych, otwartych boiskach dla drużyn z kategorii młodzik. Tym samym zostaną ograniczone rozgrywki halowe dla tej kategorii wiekowej.
 • Zostaną poczynione działania zmierzające do zachęcenia większej liczby osób do uczestniczenia w kursach trenerskich, jak również zostaną zintensyfikowane działania szkoleniowe dla obecnych trenerów z naciskiem na praktyczne elementy warsztatu trenerskiego oraz współpracę między klubami.
 • Oprócz szkoleń dla trenerów zostaną wprowadzone również szkolenia dla osób zarządzających klubami oraz dla rodziców zawodników. Warto, aby te grupy znały specyfikę piłki młodzieżowej i rozumiały proces szkolenia, gdyż są jego istotnym elementem.