Zimowe okno transferowe – transfery i uprawnienia

Przypominamy, że 1 lutego 2021 roku rozpoczął się okres dokonywania zmian przynależności klubowej zawodników. Od tego dnia można dokonywać transferów zawodników do wszystkich klas rozgrywkowych. Różny dla poszczególnych lig jest natomiast czas trwania okna transferowego. Zimowe okno transferowe kończy się dzień przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej, w klasie rozgrywkowej, do której zawodnik ma zostać uprawniony.

Uwaga! Pod uwagę brany jest nie termin pierwszego meczu danej drużyny, ale ogólny termin pierwszej zaplanowanej na wiosnę kolejki. Oznacza to, że jeśli w danej lidze pierwszy mecz rundy wiosennej zostanie przeniesiony na inny termin, niż zaplanowany w kalendarzu rozgrywek, to termin na transfery zawodników upływa dzień przed rozpoczęciem kolejki, a nie terminem przełożonego meczu.

Co istotne, niedopuszczalne są próby zatwierdzania zawodników poprzez występujące w niższych ligach drużyny rezerw, dla których okna transferowe trwają dłużej. W przypadku, gdy zawodnik zostanie pozyskany na podstawie umowy transferowej, do klubu, którego zespół rozpoczął już rozgrywki, to nie będzie mógł zostać do niego uprawniony, będzie natomiast mógł zostać uprawniony do gry w drużynie, która nie rozpoczęła jeszcze rozgrywek.

Zamknięcie okna transferowego oznacza zakaz dokonywania zmian przynależności klubowej zawodników. Po zamknięciu okna transferowego, w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, możliwe jest pozyskanie i uprawnienie do gry jedynie zawodników wolnych, jeśli zachodzi któraś z poniższych przesłanek:

  1. zawodnik nie jest związany z klubem żadną umową i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą (12 miesięcy liczymy od dnia wygaśnięcia poprzedniej deklaracji gry amatora),
  2. zawodnik  do czasu zakończenia letniego okresu transferowego posiadał status zawodnika wolnego – zmiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry możliwe jest do 28 lutego 2021 r.,
  3. zawodnik do 28 lutego 2021 r. posiadał status zawodnika wolnego – zmiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry możliwe jest do 31 marca 2021 r.
  4. zawodnik, który dotychczas nie był potwierdzony do żadnego klubu.

Zarówno procedura transferów jak i uprawnień zawodników odbywa  się wyłącznie za pośrednictwem nowej wersji systemu Extranet: https://kluby24.pzpn.pl.


Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami nowej wersji systemu Extranet dla klubów:

Instrukcja wysyłania wniosku o uprawnienie zawodnika

Instrukcja wysyłania wniosku o transfer zawodnika

Dokumenty

Wzory dokumentów związanych ze zmianą przynależności klubowej i uprawnianiem zawodników są dostępne na stronie wmzpn.pl w zakładce “Pobierz”, a następnie po rozwinięciu listy “Zmiana przynależności i uprawnienia” –> kliknij TUTAJ

UWAGA: W przypadku zawodników niepełnoletnich, wszystkie dokumenty w imieniu zawodnika muszą być podpisane przez jego rodziców/opiekunów prawnych!

Poniżej przedstawiamy tabelę z rodzajami dokumentów, wymaganymi przy zmianie przynależności klubowej i uprawnianiu zawodników do gry.

Podkreślamy, że sam fakt złożenia wniosku o transfer lub uprawnienie nie jest równoznaczne z prawem udziału zawodnika w meczach.  Wysłane wnioski muszą zostać zweryfikowane przez pracownika WMZPN, na co Dział Rozgrywek ma 10 dni od daty otrzymania wystąpienia klubu. Apelujemy do Klubów o wcześniejsze podjęcie czynności w zakresie pozyskania i uprawnienia zawodników do gry, co pozwoli na sprawne i terminowe zweryfikowanie dokumentów oraz dokonanie stosownych zmian bez zbędnych nacisków i niepotrzebnych emocji, które zwykle występują w przypadkach załatwiania spraw na „ostatnią” chwilę.

Zmiana przynależności klubowej Jakie dokumenty?
zawodnik podpisał w klubie odstępującym deklarację gry amatora na sezon 2020/2021 lub ma podpisany z klubem macierzystym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej umowa transferu definitywnego + podanie zawodnika o przyjęcie do klubu lub
umowa transferu czasowego + zgoda zawodnika na transfer czasowy
zawodnik nie podpisał deklaracji gry amatora w klubie macierzystym na sezon 2020/2021 i nie ma odbytej karencji 12-tu miesięcy nieuczestniczenia w rozgrywkach oświadczenie o wygaśnięciu deklaracji gry amatora z sezonu 2019/2020 wypełnione przez klub odstępujący + podanie o przyjęcie do klubu
zawodnikowi wygasł kontrakt w klubie macierzystym oświadczenie o wygaśnięciu kontraktu wydane przez klub macierzysty + podanie o przyjęcie do klubu
zawodnik rozwiązał z klubem deklarację gry amatora z bieżącego sezonu (2020/2021) za porozumieniem stron oświadczenie (porozumienie) o zwolnieniu zawodnika o statusie amatora z obowiązku reprezentowania klubu + podanie o przyjęcie do klubu
zawodnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron porozumienie o rozwiązaniu kontraktu + podanie o przyjęcie do klubu
zawodnik odbył 12-to miesięczną karencję nieuczestniczenia w rozgrywkach w kraju i za granicą (okres 12 miesięcy liczony od zakończenia poprzedniego sezonu rozgrywkowego) oświadczenie zawodnika o 12-to miesięcznej karencji + podanie o przyjęcie do klubu
Uprawnienie Jakie dokumenty?

uprawnienie amatora na cały sezon rozgrywkowy

deklaracja gry amatora

uprawnienie profesjonalisty na cały sezon rozgrywkowy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (zawarty na okres nie krótszy niż do zakończenia sezonu)
uprawnienie zawodnika pozyskanego w drodze transferu czasowego zgoda zawodnika na transfer czasowy

Przypominamy również, że kluby, które nie mają jeszcze nadanych  kont administratora klubowego w nowej wersji Extranetu dla klubów, powinny jak najszybciej wysłać wniosek o nadanie takiego konta. Bez przypisanego administratora w klubie nie jest możliwe korzystanie z systemu Extranet!

W razie pytań związanych z procedurą transferów i uprawnień zawodników oraz nadawaniem funkcji administratora klubowego w nowej wersji Extranetu dla klubów, prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Rozgrywek:
Barbara Gembicka
e-mail: barbara.gembicka@wmzpn.pl
tel. 603-173-070