Bezpłatne szkolenie online z projektu “PROGRAM KLUB 2021”

Biuro Poselskie Pawła Papke wraz z partnerem projektu Warmińsko-Mazurskim Związkiem Piłki Nożnej organizują coroczne szkolenie.

W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w trybie online, z zakresu przygotowania wniosków i dokumentacji w “Programie KLUB 2021”:
• 26.01.2021 r. (wtorek), g. 12:00
• 26.01.2021 r. (wtorek), g. 18:00

Reprezentanci Klubów Sportowych, działających w formie stowarzyszenia, mogą uzyskać dofinansowanie na:
• wynagrodzenie trenera/ów,
• zakup sprzętu sportowego,
• organizację obozu szkoleniowego.

Wartość dofinansowania wynosi:
• 10.000 zł (dla klubu jednosekcyjnego)
• 15.000 zł (dla klubu wielosekcyjnego)

Szkolenie jest bezpłatne. Omówimy:
• wytyczne Programu KLUB,
• zmiany, jakie zaszły w Programie KLUB,
• zaprezentujemy błędy popełniane przez Wnioskodawców
• zaprezentujemy kryteria oceny wniosków
• omówimy zakres i poprawność przygotowania dokumentacji.

Wnioskodawcom oferujemy pomoc przy napisaniu, sprawdzeniu i złożeniu wniosku i dokumentacji konkursowej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, mają obowiązek przesłania na adres mailowy: pawel.papke@sejm.pl chęci uczestnictwa w szkoleniu podając:
• imię i nazwisko uczestnika szkolenia
• nazwę klubu
• wybraną godzinę szkolenia

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do udziału w szkoleniu i informacje, jak przebiega komunikacja. Formuła szkolenia daje możliwość zabierania głosu i zadawania pytań w czasie rzeczywistym.

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają, że jeśli liczba uczestników jednego szkolenia przekroczy 30 osób, planowany termin rezerwowy szkolenia przypada na 28.01.2021 r. (czwartek)

Dodatkowych informacji udziela Sylwia Kurt – Dyrektor Biura
tel. +48 691 919 950