PZPN zorganizuje kurs UEFA B dla kobiet

Polski Związek Piłki Nożnej w ramach realizacji programu UEFA “Coach Development Project For Woman” zorganizuje kurs UEFA B dla kobiet. Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na maj/czerwiec 2021, a minimalny czas trwania kursu to ok. 5 miesięcy (ok. 160 godzin zajęć). Przewidywana liczba uczestniczek na kursie to 24 osoby.

Równocześnie informujemy, że PZPN podejmie starania, by znaczna część opłaty za kurs, koszty noclegów oraz wyżywienia zostanie pokryta przez UEFA. Koszty dojazdu spoczywać będą na uczestniczkach.

W dniu dzisiejszym Szkoła Trenerów PZPN ogłosiła otwarty nabór na kurs poprzez platformę PZPN24, który potrwa do 5 lutego 2021 r. Kwalifikację na kurs otrzymają osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin wstępny.

Sesje kursu organizowane będą w Szkole Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej oraz w Łodzi. Zajęcia programowe będą odbywać się w dniach poniedziałek – środa w odstępach 3-4 tygodniowych, a spotkania w mikrogrupach pomiędzy sesjami. Wymagana będzie 100% frekwencja na kursie.

Kandydatki winny posiadać minimum ważną licencję Grassroots C oraz minimum roczny staż pracy z dyplomem Grassroots C (dyplom musi być wydany przed 18 stycznia 2020 r.).

W razie pytań prosimy o kontakt z trenerem Marcinem Przybylińskim.
tel.: 697-727-033
e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl