Turniej o Puchar Prezesa PZPN U-11 (r.2010) i U-12 (r.2009)

Jak wcześniej informowaliśmy, ze względu na COVID-19, tej zimy byliśmy zmuszeni zrezygnować z halowych turniejów dla dzieci i młodzieży, które w ostatnich latach wypełniały zimową przerwę w rozgrywkach.

Wyjątkiem są rozgrywki Turnieju o Puchar Prezes PZPN U-11 (r.2010) i U-12 (r.2009), w których musimy wyłonić naszych reprezentantów (po jednej drużynie w każdym roczniku) do turnieju finałowego, który w połowie lutego odbędzie się w Warszawie.

Ze względu na COVID-19 rozgrywki wojewódzkie zostaną jednak ograniczone do niezbędnego minimum. Spośród zgłoszonych drużyn, na podstawie wyników osiągniętych w rundzie jesiennej, zostanie wybranych po kilka (maksymalnie kilkanaście) drużyn, które rozegrają od razu turniej finałowy lub maksymalnie dwa turnieje (półfinałowy i finałowy). Turnieje wojewódzkie zostaną rozegrane w styczniu.

Zgłoszenia drużyn chcących wziąć udział w eliminacjach wojewódzkich do turnieju o Puchar Prezes PZPN U-11 (r.2010) i U-12 (r.2009) należy przesyłać do piątku 18 grudnia 2020 roku na adres e-mail: marcin.zylka@wmzpn.pl. W zgłoszeniu należy opisać wyniki zgłaszanej drużyny osiągnięte w rundzie jesiennej sezonu 2020/21 oraz wstępnie wskazać ok. 10 zawodników, którzy będą grali w styczniowych eliminacjach wojewódzkich.

Ostateczna lista drużyn zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach wojewódzkich, a także ich szczegółowa organizacja wraz z terminami turniejów zostaną przyjęte przez Zarząd WMZPN na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2020 roku.