Szkolenie dla sędziów WMZPN

W dniu 19 grudnia (sobota) w godzinach 10:00-14:00 odbędzie się szkolenie online dla wyróżniających się sędziów WMZPN.

Zarząd Kolegium Sędziów powołał grupę sędziów, którzy wezmą udział w szkoleniu zdalnym z dwóch bloków tematycznych: SPA&DOGSO oraz nieostrożność, nierozważność, użycie nieproporcjonalnej siły.

Szkolenie poprowadzą sędziowie szczebla centralnego w osobach Wojciecha Krztonia i Marcina Szczerbowicza.