Zgłoszenia do rozgrywek kobiecych WMZPN na sezon 2020/2021

Rozpoczynamy proces zgłaszania się klubów do rozgrywek kobiecych WMZPN na sezon 2020/2021.

Wszystkie Kluby chcące uczestniczyć w rozgrywkach kobiecych WMZPN w sezonie 2020/2021 zobowiązane są do przesłania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2020 r. (niedziela, do godziny 23:59), na adres mailowy sekretariat@wmzpn.pl, wypełnionego i podpisanego przez upoważnione osoby druku zgłoszenia do rozgrywek.

Druk zgłoszenia do rozgrywek kobiecych WMZPN na sezon 2020/2021 -> pobierz