Program wsparcia dla weteranów polskiego futbolu, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej

Powołana przez PZPN Fundacja Piłkarstwa Polskiego rozpoczyna pilotażowy program wsparcia dla weteranów polskiego futbolu, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

W ramach programu byli zawodnicy oraz zasłużeni działacze piłkarscy mogą się ubiegać o dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w klinice uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku, która jest partnerem programu. Osoba zakwalifikowana do programu zostanie zakwaterowana w jednoosobowym pokoju, otrzyma pełne wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego oraz całodobową opiekę lekarską. Pobyt w uzdrowisku rozpoczyna się od konsultacji z lekarzem, który kieruje beneficjenta na wybrane zabiegi rehabilitacyjne. Każdy uczestnik programu może liczyć również na zwrot kosztów dojazdu do ośrodka

Ośrodek dysponuje bogatą infrastrukturą oraz szerokim pakietem wykonywanych zabiegów w takich grupach jak: kinezyterapia, fizykoterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki, hydroterapia, balneoterapia czy masaże. Lekarz pomoże wybrać pacjentowi dodatkowo 5 zabiegów z każdej grupy tygodniowo.

Do dyspozycji kuracjuszy są także takie atrakcje jak siłownia plenerowa w parku, zespół basenów oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe organizowane przez Ośrodek.

Procedura ubiegania się o turnus rehabilitacyjny w ramach „Programu Wsparcia” prezentuje się następująco:

Należy wejść na stronę internetową http://fundacjapilkarstwapolskiego.pl/program-wsparcia/, pobrać niezbędne dokumenty (formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie beneficjenta). Następnie dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny i odesłać na adres: Fundacja Piłkarstwa Polskiego ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr.7 02-366 Warszawa, z dopiskiem – Program Wsparcia.

Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 15 lipca 2018 roku

Decyzję w sprawie przydzielenia turnusów podejmuje Kapituła Programu do dnia 15 sierpnia 2018 roku.

Beneficjent zostanie poinformowany o przydzielonym turnusie telefonicznie i mailowo, najpóźniej do dnia 15 września 2018.

Osoba skierowana na turnus rehabilitacyjny ma obowiązek potwierdzić pisemnie (mailowo lub listownie) swoją gotowość do odbycia wyjazdu w zaproponowanym terminie.

Po potwierdzeniu zaproponowanego terminu Beneficjent otrzyma pocztą skierowanie na turnus.

Z otrzymanym dokumentem Beneficjent może udać się we wskazanym w skierowaniu terminie do ośrodka „Pod Tężniami” pod adres: ulica Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek.

Po zakończeniu pobytu istnieje możliwość wystąpienia do Fundacji z prośbą o zwrot kosztów przejazdu do/z ośrodka. W tym celu należy pobrać ze strony http://fundacjapilkarstwapolskiego.pl/program-wsparcia/ formularz rozliczenia kosztów podróży i odesłać wypełniony na adres Fundacji, wraz z kserokopią biletów na przejazd.

UWAGA: Wycofanie się beneficjenta z potwierdzonej już rezerwacji oznacza karencję na uczestnictwo w programie na najbliższe 3 lata.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Fundacją pod numerem 22 55 12 300 lub kierować zapytania na adres e-mail: programwsparcia@fundacjapiłkarstwapolskiego.pl

“W życiu każdego sportowca niezwykle ważne jest tzw. ,,zwycięstwo za metą”, czyli aktywność zawodowa i życie prywatne po zakończeniu kariery. Nie ukrywajmy, że każdy z ludzi uprawiających wyczynowo sport świetnie sobie radzi kiedy już zawiesza buty na kołku. Gorzej kiedy zdrowie tak często eksploatowane do granic możliwości w występach dla reprezentacji i klubu dopomina się o swoje… Cierpienie, które jako dwudziestolatek zniwelowałeś masażem, dobra odnową biologiczną, kilkadziesiąt lat później jest nie do opanowania. Dlatego między innymi Fundacja Piłkarstwa Polskiego postanowiła przygotować dla piłkarzy – weteranów program wsparcia. Dobrze wiemy, że dla niektórych to może być kropla w morzu potrzeb, ale warto zacząć nasz pomocowy program. Niech ludzie, którzy zostawili nie raz i dwa zdrowie na boisku mają kilka tygodni wspaniałych wakacji pod opieką wytrawnych specjalistów medycyny. Im się to należy! Nie tylko pamięć po ich triumfach, pożółkłe i wyblakłe fotografie i filmy dokumentujące ich sukcesy… Staramy się im ulżyć, docenić trud jaki ponieśli w swojej piłkarskiej karierze. Z pewnością to docenią.” Zbigniew Boniek