Szymon Czyżewski – Przewodniczący
Piotr Sielawa – Sekretarz
Roman Danisiewicz
Jerzy Kuczyński
Zdzisław Flis