Nabory na kursy trenerskie UEFA w roku 2019/2020

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej ogłasza nabory na poniższe kursy.

Przypominamy, że cała procedura rejestracji na kursy odbywa się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl

e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl
tel.: 697727033


Kurs Grassroots C w Olsztynie

Termin kursu: 15.11.2019 r. – 16.02.2020 r.

Termin rejestracji: 14.10.2019 r. do godziny 23:59
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Terminy sesji:

I sesja 15-17.11.2019

II sesja 30.11-01.12.2019

III sesja 4-5.01.2020

IV sesja 18-19.01.2020

V sesja 15-16.02.2020

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach sesji

 

Kurs Grassroots C w Elblągu

Termin kursu: 17.01 – 26.04.2020 r.

Termin rejestracji: do 31.10.2019 r. do godziny 23:59

Miejsce Kursu: Elbląg
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.

 

Kurs UEFA B w Elblągu

Termin kursu: 16.11.2019 r. – 26.04.2020 r.

Termin rejestracji: 30.09.2019 r. do godziny 23:59

Egzamin wstępny: 14.10.2019 r., godzina 16:00

Miejsce Kursu: Elbląg
Koszt kursu: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.

 

Kurs UEFA B Wyrównawczy w Olsztynie

Termin kursu: 21.12.2019 r. – 17.05.2020 r.

Termin rejestracji: 13.10.2019 r. do godziny 23:59

Egzamin wstępny: koniec października 2019 r.

Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 1450 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych).

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.