Ruszył proces licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych

Ruszył proces licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych. Kluby (wnioskodawcy) wypełniają przesłane dokumenty (formularze, oświadczenia itp.) i wysyłają je do WMZPN (licencjodawcy) najpóźniej w terminie do dnia 31 maja 2019 roku – dotyczy klubów IV ligi, Klasy Okręgowej i pozostałych klas.

Dokumenty licencyjne składają:
1. wszystkie Kluby, które uczestniczyły w sezonie 2018/2019 w IV lidze
2. Kluby, które spadną po sezonie 2018/2019 z III ligi
3. wszystkie Kluby, które uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej
4. a ponadto Kluby, które znajdują się na liście – (pobierz)

Dokumenty licencyjne
Podręcznik Licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych – sezon 2019/2020 i następne – (pobierz)
Uchwała Zarządu WMZPN w sprawie skonkretyzowania kryteriów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych – (pobierz)

10.1.1-Wniosek o przyznanie licencji – (pobierz)
10.1.2. Pełnomocnik klubu ds. licencji – (pobierz)
10.2.1. Oświadczenie dotyczące kryteriów prawnych – (pobierz)
10.2.2. Oświadczenie dotyczące kryteriów sportowych – (pobierz)
10.2.3. Oświadczenie dotyczące kryterium infrastrukturalnego – (pobierz)
10.2.3a. Informacja dotycząca obiektu sportowego – (pobierz)
10.2.4. Oświadczenie dotyczące kryterium personelu – (pobierz)
10.2.5. Oświadczenie dotyczące kryterium finansowego – (pobierz)
10.4.1. Protokół weryfikacji obiektu – (pobierz)
10.4.2. Wzór umowy z klubem młodzieżowym – (pobierz)