Odbyły się ostatnie dwa zdalne spotkania z klubami

Ze względu na pandemię COVID-19 nie ma na chwilę obecną możliwości zorganizowania spotkań z klubami w tradycyjnej formie, dlatego tym razem spotkania odbywamy zdalnie, w formie wideokonferencji.

Spotkania rozpoczęliśmy w poniedziałek 30 listopada. W tym tygodniu odbyły się ostatnie dwa z cyklu spotkań. W poniedziałek 14 grudnia spotkaliśmy się z klubami z powiatów: węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, ełckiego, oleckiego i gołdapskiego, a w czwartek 17 grudnia z klubami z powiatów: olsztyńskiego i M.Olsztyn. Ze strony WMZPN w spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu, a także niektórzy Przewodniczący Komisji i pracownicy biura.

Wnioski ze wszystkich sześciu spotkań z klubami będą omawiane na najbliższym posiedzeniu Zarządu WMZPN w dniu 21 grudnia 2020 roku, a następnie zostaną przedstawione środowisku piłkarskiemu w formie komunikatu i konkretnych projektów do dalszej, szczegółowej konsultacji. Dziękujemy wszystkim klubom, które aktywnie uczestniczyły w spotkaniach.

Spotkania z klubami odbyły się według następującego harmonogramu:

Region 1
powiaty: działdowski, nidzicki i szczycieński
liczba klubów: 22
termin spotkania: poniedziałek 30 listopada, godz. 18:30-21:00

Region 2
powiaty: ostródzki, iławski, nowomiejski
liczba klubów: 46
termin spotkania: wtorek 1 grudnia, godz. 18:30-21:00

Region 3
powiaty: lidzbarski, bartoszycki, kętrzyński, mrągowski
liczba klubów: 24
termin spotkania: wtorek 8 grudnia, godz. 18:30-21:00

Region 4
powiaty: M. Elbląg, elbląski, braniewski
liczba klubów: 25
termin spotkania: środa 9 grudnia, godz. 18:30-21:00

Region 5
powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, olecki, gołdapski
liczba klubów: 23
termin spotkania: poniedziałek 14 grudnia, godz. 18:30-21:00

Region 6
powiaty: M. Olsztyn, olsztyński
liczba klubów: 35
termin spotkania: czwartek 17 grudnia, godz. 18:30-21:00

Spotkania odbyły się w formie wideokonferencji w aplikacji „Zoom”