Zgłoszenia do rozgrywek WMZPN na sezon 2020/2021

Rozpoczynamy proces zgłaszania się klubów do rozgrywek WMZPN na sezon 2020/2021.

Wszystkie Kluby chcące uczestniczyć w rozgrywkach WMZPN w sezonie 2020/2021 zobowiązane są do przesłania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2020 r. (niedziela, do godziny 23:59), na adres mailowy sekretariat@wmzpn.pl, wypełnionego i podpisanego przez upoważnione osoby druku zgłoszenia do rozgrywek.

Druk zgłoszenia do rozgrywek WMZPN na sezon 2020/2021 -> pobierz

Jednocześnie zamieszczamy druk deklaracji gry amatora na sezon 2020/2021 -> pobierz

Zwracamy w szczególności uwagę na następujące sprawy:

W związku z koniecznością wyłaniania od sezonu 2020/21 Mistrza Województwa w kategorii Trampkarz C2 (drużyna ta zgodnie z decyzją PZPN będzie uczestniczyć w barażu o CLJ U-15), Zarząd postanowił zebrać zgłoszenia na nowy sezon 2020/21 osobno w następujących kategoriach wiekowych:
– Trampkarz C1 i młodsi
– Trampkarz C2 i młodsi
– Młodzik D1 i młodsi
– Młodzik D2 i młodsi
Na kolejnym posiedzeniu Zarządu, po podsumowaniu drużyn zgłoszonych do poszczególnych klas rozgrywkowych, Zarząd podejmie ostateczną decyzję o kształcie rozgrywek młodzieżowych w powyższych kategoriach wiekowych w sezonie 2020/21. Pozostałe kategorie wiekowe, tj. Junior, Junior Młodszy, Orlik i Żak, Zarząd planuje utrzymać w sezonie 2020/21 w niezmienionym formacie dwurocznikowym.

W sytuacji rezygnacji z udziału w danej klasie rozgrywkowej w sezonie 2020/2021 i pisemnego powiadomienia organu prowadzącego rozgrywki o tym fakcie w terminie do 7 czerwca 2020 roku, klub może przystąpić do rozgrywek sezonu 2020/2021 o jedną klasę rozgrywkową niżej. W przypadku wycofania się z rozgrywek po tym terminie, drużyna będzie przesunięta w następnym cyklu rozgrywkowym niżej o dwie klasy rozgrywkowe.

Rozgrywki w sezonie 2020/2021 planuje się rozpocząć w następujących terminach:
– forBET IV Liga – 1 sierpnia 2020 roku,
– Klasa Okręgowa – 1 sierpnia 2020 roku,
– A Klasa – 1 sierpnia 2020 roku,
– B Klasa – 15 sierpnia 2020 roku,
– I Liga Juniora – 22 sierpnia 2020 roku,
– Ekstraklasa Juniora Młodszego, Trampkarza i Młodzika – 15 sierpnia 2020 roku,
– I Liga Juniora Młodszego i Trampkarza – 15 sierpnia 2020 roku,
– I Liga Młodzika – 22 sierpnia 2020 roku,
– II Liga Juniora Młodszego, Trampkarza i Młodzika – 22 sierpnia 2020 roku,
– Rozgrywki turniejowe Orlików i Żaków – 5 września 2020 roku,
z zastrzeżeniem, że sytuacja epidemiczna oraz przepisy prawa związkowego i powszechnego  pozwolą na ich rozpoczęcie w ww. terminach.