Trenerskie Poniedziałki szkolenie 3 – Patryk Kajderowicz