Dariusz Maleszewski odwołany ze składu Komisji Piłkarstwa Kobiecego WMZPN

W związku z kolejnymi, skandalicznymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej na temat domniemanego postępowania Dariusza Maleszewskiego w stosunkach z zawodniczkami, Zarząd WMZPN podjął przed chwilą, w trybie obiegowym, decyzję o odwołaniu go ze składu Komisji Piłkarstwa Kobiecego WMZPN.

Jednocześnie informujemy, że Komisja Dyscyplinarna PZPN prowadzi postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie, w ramach którego Dariusz Maleszewski ma prawo do obrony. Zarząd WMZPN z dalszymi decyzjami oczekuje na wynik tego postępowania.