Akademia Młodych Orłów (AMO) to projekt Polskiego Związku Piłki nożnej, który tworzony jest na terenie całej Polski przy pomocy Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. AMO to najlepsze źródło pozyskiwania adeptów piłki nożnej w Polsce, gdzie wiedza i doświadczenie idzie w parze z szacunkiem do młodego człowieka i jego talentu.

Podstawowe założenia AMO to m. in.:

– Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży,

– Zwiększenie liczby trenujących dziewczynek i chłopców w Polsce – wspólny program,

– Przeprowadzenie pierwszych selekcji – „łowienie talentów”,

– Poprawa ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży,

– Wychowanie w duchu sportu, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży

Akademia Młodych Orłów w Olsztynie prowadzi swoje zajęcia na boisku typu „Orlik” przy ul. Jagiellończyka 32.

Trener Koordynator AMO Olsztyn
Kamil Kozłowski
tel. 513-869-305
e-mail: amo.olsztyn@pzpn.pl

AMO OLSZTYN

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI