Stomil Olsztyn zaprezentował koncepcję Klubu STO. Można zostać współwłaścicielem klubu

Koncepcja Klubu STO, zakłada stworzenie zamkniętego grona złożonego z przedstawicieli biznesu, kibiców i innych osób, które przejmą od Michała Brańskiego pakiet większościowy (55%) Stomilu Olsztyn S.A. w zamian za dokapitalizowanie klubu w wysokości 2 mln zł. Minimalny wkład za członkostwo w Klubie STO i zakup 0.55% akcji to 20 000 zł. Michał Brański pozostałby akcjonariuszem mniejszościowym posiadającym 24% akcji. Ważne – wpłacane środki to wkład na kapitał klubu, a nie na rachunek Michała Brańskiego.

Dzięki takiej wpłacie można zostać współwłaścicielem klubu i mieć realny wpływ na zarządzanie klubem, a także pomóc w jego rozwoju.

Po osiągnięciu progu 800 000 zł Klub STO wybierze pierwszego członka Rady Nadzorczej, po kolejnych 800 000 zł – drugiego. Kolejne zmiany będą dokonywane przez członków Klubu STO i współwłaścicieli klubu po uzyskaniu pakietu większościowego.

Sam Michał Brański zadeklarował, że po wpłatach na 800 000 zł dołoży 200 000 zł na kapitał spółki, a po kolejnych 800 000 zł kolejne 200 000 zł, zaś po ostatnich wpłatach na 400 000 zł Michał Brański wpłaci na kapitał spółki 100 000 zł. 

Dzięki temu Stomil może zebrać środki, które pozwolą mu normalnie funkcjonować i reprezentować województwo warmińsko-mazurskie w piłkarskiej pierwszej lidze.

Wszyscy zainteresowani wejść do Klubu STO proszeni są o kierowanie korespondencji do Michała Żukowskiego (michal.zukowski@stomilolsztyn.com) lub Łukasza Bogdanowicza (lukasz.bogdanowicz@stomilolsztyn.com), którzy koordynują działania w tym zakresie w olsztyńskim klubie.

Źródło: Stomil Olsztyn