Spotkanie szkoleniowo-unifikacyjne w Mierkach

Wybrani sędziowie oraz obserwatorzy Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej uczestniczyli 7 i 8 grudnia 2019 roku w kursie szkoleniowo-unifikacyjnym w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Mierkach. W tegorocznej edycji szkolenia przeprowadzili Panowie Marcin Szulc, Piotr Tenczyński oraz Tomasz Kwiatkowski. Wykłady w tematach niedozwolonej gry ręką, użycia mowy ciała jako narzędzia skutecznego sędziego, zarządzania strefami technicznymi, praktycznymi zagadnieniami dot. przepisów gry po zmianach oraz podziałem odpowiedzialności
w zakresie art. 11 spotkały się z niemałym zainteresowaniem uczestników. Było to kolejne, coroczne spotkanie szkoleniowe sędziów WMZPN, które pozwoliło poszerzyć wiedzę oraz zintegrować jego uczestników.