Komunikat z obiegowego głosowania Zarządu WMZPN – 16 sierpnia 2019 roku

Na podstawie § 32 ust. 6 Statutu WMZPN w dniu 16 sierpnia 2019 roku Zarząd WMZPN przeprowadził głosowanie obiegowe przy użyciu poczty elektronicznej w sprawie zaakceptowania zbycia przez GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki sekcji piłki nożnej na rzecz UKS Naki Olsztyn.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej potwierdził, że kluby GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki i UKS Naki Olsztyn, zgodnie z par. 18 i 19 uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie, dopełniły określonej procedury oraz złożyły wymagane dokumenty.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej zaakceptował zbycie przez GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na rzecz UKS Naki Olsztyn. Zbycie to prowadzi do połączenia klubów piłkarskich i obejmuje w szczególności: prawa z rejestracji znaków towarowych, autorskie prawa majątkowe do oznaczeń indywidualizujących oraz prawo do firmy. Nabywca (UKS Naki Olsztyn) staje się następcą prawnym zbywcy (GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki) i zobowiązany jest do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego dotychczasowe zobowiązania. Zbycie to powoduje również, że UKS Naki Olsztyn przejmuje licencję GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki upoważniającą do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo A Klasy piłki nożnej w sezonie rozgrywkowym 2019/2020 i wstępuje w ich miejsce do rozgrywek A Klasy gr. 3.

Jednocześnie, na podstawie przedłożonych dokumentów, Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej wykreślił GKS Błękitni Korona Stary Olsztyn Klewki z listy członków Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.